Nieuws

Wat is de impact van corona op kwetsbare inwoners, nu en in de toekomst? Ook als we kijken naar een context waarin er in veel gemeenten al tekorten zijn binnen het sociaal domein?

We hebben uw hulp nodig! Wat zijn de ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen van uw adviesraad? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie willen de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en (mede)zeggenschap van inwoners heel graag in beeld brengen. Die krijgt o.a. via gemeentelijke advies- en cliëntenraden zoals die van u gestalte.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
ineke.kosterma…

Blogs

Steun van vele kanten

Onderzoek toont aan: steun komt in de meeste gevallen van zowel de professional als het eigen netwerk van de burger

Contact in Coronatijd

Het was zo’n typische drukke donderdag, 12 maart jongstleden.

Door corona minder tijd voor adviesraadswerk… en dan?

Stel: een collega adviesraadslid heeft de afgelopen maanden niet mee kunnen vergaderen met de adviesraad omdat ze door corona plotseling continue de zorg had voor haar zoon die normaal naar de dagopvang gaat

Experimenteren met bijstand

Terwijl ik bovenstaande titel opschrijf besef ik gelijk dat dit heel krom klinkt. Bijstand is iets wat je verleent omdat het nodig is. Daar experimenteer je niet mee. Je doet wat nodig is.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam