AdviesWijzers

Als Koepel ondersteunen we adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder andere met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.

We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen die u terug vindt in het overzicht hieronder, maar ook heel gemakkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 1: Design Thinking
AdviesWijzer 2: Regionalisering
AdviesWijzer 3: Toetsingskader Beleid
AdviesWijzer 4: De uitdagingen voor een wijkverpleegkundige in het sociaal domein
AdviesWijzer 5: Ervaringsdeskundigheid
AdviesWijzer 6: Ongevraagd adviseren
AdviesWijzer 7: Deep Democracy
AdviesWijzer 8: Samen Dementievriendelijk
AdviesWijzer 9: De betekenis van taal... Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek!
AdviesWijzer 10: Positieve Gezondheid
AdviesWijzer 11: Jongerenparticipatie
AdviesWijzer 12: Lokale Inclusie Agenda
AdviesWijzer 13: Omgevingswet en de lokale agenda gezondheidsbeleid 
AdviesWijzer 14: De blijverslening maakt langer zelfstandig wonen mogelijk 
AdviesWijzer 15: Maatschappelijke diensttijd
AdviesWijzer 16: Integraliteit en het onschotten van budgetten?
AdviesWijzer 17: Inkoop en kwaliteit in het sociaal domein
AdviesWijzer 18: Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
AdviesWijzer 19: Wet Zorg en Dwang
AdviesWijzer 20: Arbeidsparticipatie
AdviesWijzer 21: Mobility Mentoring 
AdviesWijzer 22: Right to Challenge
AdviesWijzer 23: Technologie (E-health) in de wijk
AdviesWijzer 24: Verward in de wijk

Themakaarten Koepel, Movisie en AvI 

Samen met Movisie en het programma Aandacht voor Iedereen maakten wij eerder ook een set themakaarten. Op deze kaarten schetsen we op 1 A4 een thema in het sociaal domein en het cliëntenperspectief hierop. Er zijn in totaal 15 themakaarten, dus u via deze link kunt bekijken. 

Bent u zelf met een actueel, vernieuwend thema bezig en denkt u dat een Advieswijzer een geschikt middel is om deze informatie te delen met andere adviesraden? Stuur ons dan gerust een mail (communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl), we doen graag wat met uw inbreng!