AdviesWijzers

Als Koepel ondersteunen we adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder andere met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen die u terug vindt in het overzicht hieronder, maar ook heel gemakkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden.  AdviesWijzer 1: Design Thinking AdviesWijzer 2: Regionalisering AdviesWijzer 3: Toetsingskader Beleid AdviesWijzer 4: De uitdagingen voor een wijkverpleegkundige in het sociaal domein AdviesWijzer 5: Ervaringsdeskundigheid AdviesWijzer 6: Ongevraagd adviseren AdviesWijzer 7: Deep Democracy AdviesWijzer 8: Samen Dementievriendelijk AdviesWijzer 9: De betekenis van taal... Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek! AdviesWijzer 10: Positieve Gezondheid AdviesWijzer 11: Jongerenparticipatie AdviesWijzer 12: Lokale Inclusie Agenda AdviesWijzer 13: Omgevingswet en de lokale agenda gezondheidsbeleid  AdviesWijzer 14: De blijverslening maakt langer zelfstandig wonen mogelijk  AdviesWijzer 15: Maatschappelijke diensttijd AdviesWijzer 16: Integraliteit en het onschotten van budgetten? AdviesWijzer 17: Inkoop en kwaliteit in het sociaal domein AdviesWijzer 18: Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) AdviesWijzer 19: Wet Zorg en Dwang AdviesWijzer 20: Arbeidsparticipatie AdviesWijzer 21: Mobility Mentoring  AdviesWijzer 22: Right to Challenge AdviesWijzer 23: Technologie (E-health) in de wijk AdviesWijzer 24: Verward in de wijk

Themakaarten Koepel, Movisie en AvI 

Samen met Movisie en het programma Aandacht voor Iedereen maakten wij eerder ook een set themakaarten. Op deze kaarten schetsen we op 1 A4 een thema in het sociaal domein en het cliëntenperspectief hierop. Er zijn in totaal 15 themakaarten, dus u via deze link kunt bekijken.  Bent u zelf met een actueel, vernieuwend thema bezig en denkt u dat een Advieswijzer een geschikt middel is om deze informatie te delen met andere adviesraden? Stuur ons dan gerust een mail (communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl), we doen graag wat met uw inbreng!    

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam