Agenda archief

dinsdag, 3 september, 2019

Op dinsdag 3 sept. a.s. organiseert Ieder(in) een netwerkbijeenkomst voor lokale belangenbehartigers,...

>
donderdag, 12 september, 2019

‘Inzet van ervaringsdeskundigen bij signaleren van laaggeletterden’

Dat laaggeletterdheid een belangrijk thema...

>
zaterdag, 21 september, 2019

Als één van de eerste ondertekenaars van het Pact voor de Ouderenzorg, blijft NOOM zich inzetten voor het welzijn van ouderen met een...

>
woensdag, 2 oktober, 2019

Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein van echte toegevoegde waarde zijn voor de gemeente én voor u als wethouder? Graag gaan...

>
vrijdag, 4 oktober, 2019

Dit najaar organiseren we in vijf provincies inspiratiebijeenkomsten waarbij raden uit de betreffende provincie met elkaar delen hoe zij...

>
vrijdag, 20 september, 2019

Dit najaar organiseren we in vijf provincies inspiratiebijeenkomsten waarbij raden uit de betreffende provincie met elkaar delen hoe zij...

>
donderdag, 20 juni, 2019

Werkplaats COMO organiseert deze maand 3 interessante werksessies over maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor iedereen die...

>
maandag, 17 juni, 2019

Werkplaats COMO organiseert deze maand 3 interessante werksessies over maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor iedereen die...

>
maandag, 3 juni, 2019

Jong maar wel al zorgen voor een ander; 3 t/m 9 juni is het de Week van de Jonge mantelzorger. Want ook zij tellen!

Ieder jaar de...

>
woensdag, 15 mei, 2019

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet....

>