Algemene Ledenvergadering Koepel ASD

vrijdag, 24 mei 2019

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein is gepland op vrijdag 24 mei.
Leden ontvingen al meer informatie over deze vergadering.