Bijeenkomst: Het aantal huisuitzettingen naar nul: Hoe dan?

vrijdag, 29 maart 2019

Eropaf! en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken organiseren op 29 maart een bijeenkomst waarin we samen met u willen denken over een werkbaar model om huisuitzettingen te voorkomen.

Wat is er aan de hand?
Begin december is de door CDA-kamerlid René Peters ingediende motie over ‘het actieplan naar nul huisuitzettingen wegens schulden’ door de Tweede Kamer aangenomen. 

Er moet nu een praktisch model bedacht worden dat uitvoerbaar en aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen. Voor het uitwerken hiervan vragen we uw medewerking. Het eindproduct van de bijeenkomst zal René Peters als ‘in het veld bedachte suggestie’ meenemen naar Den Haag.

Bent u bij het onderwerp huisuitzettingen wegens schulden betrokken? Wilt u graag meedenken over hoe dat aantal kan worden teruggedrongen naar nul?

Neem dan op 29 maart deel aan de bijeenkomst! Meer informatie en aanmelden >>>