Bijeenkomst over de Banenafspraak en Beschut Werk

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Wat kwam er voor de Wsw en de Wajong in de plaats: Banenafspraak banen en beschut werk. Op 15 mei 2019 organiseert Vereniging Mobility een studiemiddag over ruim 4 jaar Participatiewet en Banenafspraak banen en beschut werk. Het UWV gaat in op de indicatiestelling voor deze beide regelingen. Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? De bijeenkomst is bedoeld voor alle adviesraden die met de Participatiewet te maken hebben:
  • Participatieraden;
  • Adviesraden werk en inkomen;
  • Wsw-raden;
  • Wmo-raden;
  • Adviesraden Sociaal Domein;
  • En andere raden die met werk en inkomen te maken hebben.
Wanneer: 15 mei 2019 Waar: Wijkplein Where Purmerend Tijd: Ontvangst met broodjes vanaf 12.00 uur Start programma: 12.30 uur. Einde programma: 15.30 uur                    Wat kost het? Voor leden van Mobility is de bijeenkomst kosteloos voor 2 personen. 3de en volgende deelnemers betalen EURO 50,- per persoon. Leden van andere adviesraden betalen EURO 50, -  per persoon voor deze middag. Via dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding is definitief als de inschrijving is ontvangen.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam