Congres cliëntondersteuning ‘Op weg naar 2022'

Op woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het landelijk congres cliëntondersteuning ‘Op weg naar 2022: leren, delen & inspireren’. Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij het wegwijs maken in en de toegang tot zorg en ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners moeten daarin voorzien, terwijl in de praktijk dat nog niet overal even goed geregeld is. Inmiddels zijn 28 koplopergemeenten druk bezig met het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Daarnaast staat het thema hoog op de landelijke én lokale agenda. Tijdens dit congres kijken we vooruit naar 2022 met volop ruimte voor innovatie, goede praktijken en inspirerende gedachten!

Voor wie?

Bent u als bestuurder, ambtenaar, of medewerker van een zorgkantoor betrokken bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning? Bent u werkzaam als cliëntondersteuner of bij een organisatie die deze taak uitvoert? Bent u lid van een adviesraad? Of werkt u op een andere manier samen met cliëntondersteuners? Maakt u zich als cliënt- of inwonersvertegenwoordiger sterk voor goede cliëntondersteuning? Dan vragen we u om deel te nemen aan het congres!

Programma

Tijdens het congres starten we met een korte plenaire inleiding. Daarna kiest u zelf welke workshops, lezingen, praktijkvoorbeelden, speeddates met experts of bouwsessies u wilt bijwonen. Drie themalijnen staan in het programma centraal:
  • Bekendheid & communicatie: wat kunt u doen om de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners te vergroten?
  • Levensbreedheid & afbakening: waar begint cliëntondersteuning en waar houdt het op? En wat zijn succesvolle initiatieven voor specifieke groepen inwoners?
  • Samenwerking: hoe werkt u samen (gemeente, aanbieders, inwoners) aan goede cliëntondersteuning? En op welke manieren vullen formele en informele cliëntondersteuners goed aan?
Binnenkort wordt het programma bekend. Maar wilt u zich al inschrijven, dan kan dit op deze website van Movisie >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam