Inspiratiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein (Amersfoort)

Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein van echte toegevoegde waarde zijn voor de gemeente én voor u als wethouder? Graag gaan we hierover met u in gesprek en delen we onze inzichten en ideeën tijdens een inspiratiebijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 in Amersfoort.

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Waar hun rol eerst vooral formeel en controlerend was, zien we dat adviesraden steeds vaker proactief en agenderend te werk gaan. Dit vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Daarnaast is de rol van wethouder sociaal domein misschien nieuw voor u en heeft u te maken met een ‘erfenis’ van voorgangers als het gaat om de samenwerking met de adviesraad.

Als Koepelorganisatie hebben we hier kennis over en ervaring mee. Wij organiseren daarom een inspiratiebijeenkomst speciaal voor wethouders sociaal domein, waarin de volgende onderwerpen o.a. aan bod komen:

  • Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein van toegevoegde waarde zijn?
  • Welke stappen moeten er gezet worden om tot een constructieve samenwerking tussen gemeente en adviesraad te komen?
  • Wat zijn ervaringen van andere gemeenten en adviesraden als het gaat om samenwerking en meerwaarde? 

Ruim 220 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van adviesraden. Het programma krijgt inhoudelijk vorm door concrete voorbeelden en praktijksituaties van deelnemers. Het doel van deze inspiratiesessie is om de samenwerking tussen wethouders en adviesraden te versterken, zodat beide partijen er de meerwaarde van ervaren. 

Meer lezen en aanmelden >>>

Locatie
Amersfoort

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam