LCR-congres 2020 (Landelijke Cliëntenraad)

In welk land willen wij leven?

Het thema dit jaar is een vraag die ons allemaal raakt: In welk land willen wij leven? Wat hebben wij nodig om een stabiel en veilig leven te kunnen leiden? Hoe kunnen we elkaar daarbij ondersteunen? Wat moeten we aanpassen om een stabiele en sociale basis voor iedereen te kunnen waarborgen?

 

Een aantal actuele onderwerpen die bij dit thema passen, laten we al aan bod komen.

Maar waar wilt u meer over weten of wat spreekt u aan? Als u een aanvullend idee hebt, horen wij dit natuurlijk heel graag! Dit kunt u tot uiterlijk 7 februari 2020 aangeven op het aanmeldformulier voor het LCR-congres.

Programma
Op verzoek van velen hebben wij het programma iets ingekort: vanaf 9.30 uur bent u welkom, het programma begint om 10.15 en eindigt na een gezellige borrel om 17.00 uur.

U kunt de vaste programmaonderdelen als de Ab Harrewijnrede en de uitreiking van de Cliënt in Beeld-prijs verwachten. Daarnaast zijn er genoeg pauzemomenten, is er veel mogelijkheid om kennis uit te wisselen of te netwerken en zijn er ook verrassende elementen. Verdere details over het programma worden later bekendgemaakt.

Subsessies
In de middag zijn er twee rondes met subsessies. Nieuw dit jaar is dat u niet meer vooraf hoeft in te schrijven voor de subsessies in de middag. Dit doet u bij binnenkomst na inschrijving. Iedereen kan in de middag twee thema's kiezen.
 
Thema's die in elk geval aan de orde komen:

 • Schuldenproblematiek
  Armoede en schulden: twee kanten van dezelfde medaille. Iedereen praat erover, maar wat gebeurt er nu werkelijk? Praat mee over de meest recente ontwikkelingen.
 • Wajong, P-wet
  Het afgelopen jaar zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Wajong en de Participatiewet.
  Wat zijn de opbrengsten en wat zijn aandachtspunten voor de lokale uitvoering? De LCR blikt terug op haar strategie en gaat met u in gesprek: welke kansen zijn er voor de toekomst?
 • Switchen in de keten
  Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het knelpunt dat kan ontstaan wanneer mensen vanuit een uitkering doorstromen naar werk of wisselen tussen verschillende voorzieningen. Hierin komen inkomen, werk en verschillende oplossingen die gemeenten voor deze problemen hebben gevonden aan de orde. Praat mee en laat u inspireren.
 • Verrekening inkomsten
  De LCR is inspirator geweest voor een groot onderzoek naar de verrekening van inkomsten voor mensen met een uitkering en werk. Het onderzoek moet de komende maanden worden afgerond. Laat u bijpraten over de voorlopige bevindingen en conclusies; deze maken zichtbaar waar velen mee te maken hebben. En praat mee over mogelijke oplossingen. 
 • Uw suggestie voor aanvullende thema’s
  Wij zijn ook razend benieuwd naar de thema’s waarover u zelf verder nog meer wilt weten of wilt bespreken. Dit kunt u tot uiterlijk 7 februari 2020 aangeven bij uw aanmelding. Na inventarisatie van de wensen doen we ons best om voor thema’s die veel geïnteresseerden hebben aangedragen inspirerende sprekers te vinden. Als u inspirerende sprekers kent, horen wij dat natuurlijk ook heel graag van u.

 

Net als elk jaar zijn ook dit jaar weer algemene voorwaarden deelname congres van toepassing.

Locatie
De Woonindustrie, Symfonieweg 1 in Nieuwegein

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam