Online inspiratiesessie: Signalen ophalen bij inwoners; proactief en in de voorhoede (=VOL)

Een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken lukt alleen als gemeente, maatschappelijke partners en inwoners samenwerken, in partnerschap. Kennis, ervaring en ideeën van inwoners zijn daarbij onmisbaar. Zij weten wat er leeft en speelt in de samenleving, in hun wijk of buurt en hoe zij soms worstelen met het systeem van regels en procedures.

  • Wat vraagt het van adviesraden om een signalerende en agenderende rol op te pakken, proactief en in de voorhoede?
  • Wat werkt als je met meer en meer diverse groepen inwoners in gesprek wilt over hoe beleid uitpakt in hun dagelijks leven?
  • En ervaar je hierbij daadwerkelijk partnerschap van de gemeente?

Deze vragen willen Movisie en de Koepel met u bespreken tijdens een online inspiratiesessie op donderdag 10 juni van 11.00 – 12.30 uur. Er worden aansprekende praktijkvoorbeelden aangereikt, maar we willen ook vooral met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Daarom vragen we deelnemers ook om vooraf vragen en voorbeelden te mailen, zodat we daar ruimte voor kunnen maken in de online sessie.

Meer informatie en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam