Reflectiesessie rondom Vrijwillige Inzet en corona (Movisie)

Ruim een half jaar hebben we nu te maken met het coronavirus. De hele samenleving voelt de gevolgen van de maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Een groot deel van het vrijwilligerswerk kwam stil te liggen, terwijl tegelijkertijd de vrijwillige energie in straten en buurten een enorme boost kreeg. 

Hoe gaat het nu met de vrijwillige inzet in Nederland? Movisie gaat graag in gesprek met vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven over de impact van het virus en de gevolgen daarvan op het vrijwilligerswerk. Hoe kunt u hier als vrijwillige of professionele organisator van vrijwilligerswerk in de toekomst op in spelen?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Op welke manier ondervindt uw initiatief of organisaties de gevolgen van de maatregelen en hoe gaat u daarmee om in de toekomst? Wat zijn onderwerpen die u belangrijk vindt om te bespreken? Wat kon er achteraf bezien in uw organisatie beter worden georganiseerd? Wat heeft de crisis uw organisatie gebracht en wat wilt u vasthouden voor de toekomst? 

Op basis van jullie input geeft Movisie de bijeenkomst vorm. Wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar Jolinde Dermaux via j.dermaux@movisie.nl.

De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. De sessie vindt plaats op dinsdag 24 november, van 14.00u tot 16.00 uurIn de sessies worden de thema's besproken die door mensen worden aangedragen. Alle input is welkom. De sessie is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie vindt u op de website van Movisie >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam