Symposium Naasten in Beeld

donderdag, 14 februari 2019

Symposium Naasten in beeld

Inclusief presentatie van preventiepakket: Écht praten over moeilijke onderwerpen makkelijker maken

Praten over ziekte in het gezin is lang niet altijd makkelijk. Wat vertel je wel en wat niet? Neem je je partner of kind in bescherming? Durf je eerlijk te zijn over je eigen zorgen en emoties? En hoe kun je hier als hulpverlener ondersteuning bij bieden? Het team van Naasten in Beeld heeft samen met de service designers van Muzus een reeks praatpakketten ontwikkeld om praten over moeilijke onderwerpen makkelijker te maken. Voor ouders en kinderen, partners en pubers. Het Erasmus MC heeft een Doe-Boekje ontwikkeld voor jonge kinderen die te maken krijgen met ziekte van een ouder, broer of zus.

Ouder worden, het levenseinde en psychische kwetsbaarheid

Naast ziekte zijn er andere gebeurtenissen in het leven waarbij het écht erover praten veel eenzaamheid en stress kan voorkomen. Ook hiervoor zijn tools ontwikkeld zodat betrokkenen hun wensen, mogelijkheden en emoties met elkaar kunnen delen, en weten waar nuttige informatie en ondersteuning te vinden is.

Het totale pakket aan zelfhulpmiddelen wordt op donderdag 14 februari 2019 gepresenteerd aan zorg- en hulpverleners, gemeenten, verzekeraars, mensen uit het onderwijs, patiëntenorganisaties en andere geïnteresseerden. Deelname is kosteloos.

Gastsprekers:

  • Lilian Linders (foto), lector empowerment en professionalisering soicaal domein, Hogeschool Inholland
  • Piet Vreugdenhil, wethouder Zorg & Welzijn, gemeente Westland; De Westlandse Aanpak.

Locatie: Gebouw Hartstichting / Harteraad, Den Haag naast station Ypenburg
Tijd: 12.30 tot 17.00 uur

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Klik voor meer informatie en aanmelden via deze link: https://www.naasteninbeeld.nl/symposium/