Training: ‘Een adviesraad met toegevoegde waarde’ (Texel)

vrijdag, 15 februari 2019

We merken dat veel leden van adviesraden het lastig vinden hun rol en taak vorm en inhoud te geven. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Een vraag die leeft bij nieuwe adviesraadsleden, maar zeker ook bij adviesraadsleden die al langer actief zijn, maar zich opnieuw bezinnen op hun rol en meerwaarde.

Als Koepelorganisatie hebben we hier ideeën en kennis over. Door onze eigen ervaringen én door gesprekken met veel adviesraden. We bieden daarom praktische trainingen aan, waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden.
  • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?
  • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?
  • Wat is een gewenste samenstelling van de adviesraad?
  • Hoe geef je het adviestraject vorm?
  • Hoe werk je samen met de gemeente?

Over de training

Deze trainingen duren van 09.30 uur tot 16.30 uur (incl. pauzes en lunch). De training is praktisch en concreet van aard. Onze trainer deelt kennis en inzichten, maar er is ook veel ruimte voor interactie tussen adviesraadsleden onderling. Met elkaar wisselen we van gedachten over het perspectief van waaruit we adviseren, de verschillende rollen die je als adviesraadslid kunt innemen en hoe je contact legt met je netwerk. 
Voor de training plaatsvindt krijgen alle deelnemers een inventarisatie toegestuurd waardoor voor de trainer vooraf helder wordt welke vragen er leven.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor nieuwe adviesraadsleden, maar zeker ook voor leden met (enige) ervaring, die zich bezinnen op hun rol en meerwaarde of inspiratie op willen doen.

Data en kosten  

Zaterdag 9 februari van 09.30 - 16.15 uur in Sittard (ontmoetingsplaats MFC Sanderhout)
Vrijdag 15 februari van 10.30 - 17.00 uur op Texel
Zaterdag 9 maart van 09.30 - 16.15 uur in Utrecht = VOL (vergadercetrum Domstad)
Zaterdag 23 maart van 09.30 - 16.15 uur in Dordrecht

Leden van de Koepel betalen €110,00 p.p. (excl. btw, inclusief lunch). Niet-leden betalen €140,00 p.p. (excl. btw, inclusief lunch). Let op: de trainingen gaan door bij minimaal 12 deelnemers (omdat het gaat om een kostendekkende activiteit), het maximaal aantal deelnemers is 25. Nodig gerust collega adviesraadsleden uit om ook aan te sluiten!

Trainer 

Deze trainingen worden gegeven door een senior trainer namens de Koepel, met ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Inschrijven

U kunt zich via dit aanmeldformulier inschrijven voor deze training (koepeladviesradensociaaldomein.nl/trainingen) of door een mail te sturen aan secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Uiterlijk 1 week voor de geplande datum hoort u van ons of de training doorgaat. Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.  

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl