Webinar 'Dementie in de wijk'

Ook in uw wijk wonen mensen met dementie. Wat is er nodig om hen langer thuis te laten wonen? Wordt er een appél gedaan op de buurtbewoners en zo ja, wat betekent dit voor hen? In de webinar ‘Dementie in de wijk’ hebben we het over dementievriendelijke buurten. Want wat kan de gemeente doen om dit te bewerkstelligen? Wat is de rol van de gemeenschap en hoe worden inwoners in hun kracht gezet om buren met dementie te ondersteunen? 

Tijdens deze webinar op dinsdag 6 oktober verzorgen Josephine Lambregts (medewerker belangenbehartiging Alzheimer Nederland) en Aleid van der Meer (secretaris Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem & Voorzitter dementievriendelijk Kaag en Braassem) een presentatie over dementie. Na een kort landelijk overzicht zullen zij inzoomen op de gemeente en daarna op de wijk. Vragen die o.a. aan bod komen:

  • Hoe verhoudt de gemeenschap zich tegenover mensen met dementie en hun mantelzorgers?
  • Wat is de uitdaging voor buurtgenoten om een bijdrage te leveren aan een dementievriendelijke wijk?
  • Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente?
  • En hoe zet de gemeente inwoners in hun kracht als het gaat om dementie in de wijk?
  • Wat kan de rol van adviesraden sociaal domein hierbij zijn?
  • Welke praktische hulpmiddelen kan Alzheimer Nederland bieden aan gemeenten/adviesraden?
  • Hoe kunnen we het taboe wegnemen en komen tot een situatie waarin het normaal is om met je buren te praten over dementie; behoeftes en verantwoordelijkheden? 

In deze webinar wordt dit thema specifiek bekeken vanuit het perspectief van mensen met dementie, hun naasten en andere inwoners, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de rol die adviesraden sociaal domein hebben. Want wat hebben adviesraden nodig om inwoners met dementie én hun buurtgenoten te ondersteunen? Wat heeft Alzheimer Nederland de adviesraden te bieden?

Meer informatie en aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam