Anne Gelderloos

“Ik werd als vierde geboren in een protestants gezin van zes kinderen en dat betekende een ‘scharnierfunctie’ tussen de oudste en de jongste kinderen. Die rol kwam ook later goed van pas: als partner, moeder, bij mijn werk als docent, projectleider en procesmanager maar ook bij vrijwilligerswerk.

Na een periode van persoonlijke grote veranderingen (partner overleden, werk plots beëindigd, twee van onze drie kinderen naar het buitenland verhuisd) kwam ik tot de conclusie dat ik me niet langer af moest vragen wie er op mij zat te wachten maar waar ik zelf op wachtte, waar ik zingeving uit haalde. Een van de thema’s die zeer helder waren was dat ik maatschappelijk aangehaakt wil zijn, van betekenis wil (kunnen) zijn.

Zo solliciteerde ik om deel uit te maken van de Wmo-adviesraad Sociaal domein in mijn woonplaats, de gemeente Bloemendaal. Intussen ben ik secretaris van deze raad. Sinds eind 2018 ben ik algemeen bestuurslid van de Koepel. Ik ervaar bestuur en medewerkers hiervan als een gemotiveerde en inspirerende club mensen. Door de draconische bezuinigingen op de subsidie door VWS is de mij toebedachte rol om de contacten met de leden te intensiveren en uit te bouwen helaas niet uit de verf gekomen.

Omdat ik niet - zoals de meeste collega’s bij de Koepel - gepokt en gemazeld ben in het sociale domein vind ik het lastig mijn draai te vinden. Toch merk ik gelukkig dat mijn levens- en werkervaringen regelmatig meerwaarde leveren omdat ik een andere invalshoek belicht. Ik vind het fijn als ik partijen en standpunten kan verbinden en ook in de Koepel probeer ik die scharnierfunctie te vervullen.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam