Online inspiratiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein

Nut en meerwaarde van samenwerken met de advies- en/of cliëntenraad

Op welke manier kunnen adviesraden sociaal domein van echte toegevoegde waarde zijn voor de gemeente én voor u als wethouder? Graag gaan we hierover met u in gesprek en delen we onze inzichten en ideeën tijdens deze online inspiratiebijeenkomst. 

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein en/of cliëntenraad (participatiewet) actief. Waar hun rol eerst vooral formeel en adviserend op beleidsstukken was, zien we dat deze raden steeds vaker proactief en agenderend te werk gaan. Dit vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Daarnaast is de rol van wethouder sociaal domein misschien nieuw voor u en heeft u te maken met een ‘erfenis’ van voorgangers als het gaat om de samenwerking met de adviesraad.

Als Koepelorganisatie hebben we hier kennis over en ervaring mee. Wij organiseren daarom een inspiratiebijeenkomst speciaal voor wethouders sociaal domein, waarin de volgende onderwerpen o.a. aan bod komen:

  • Op welke manier kan de adviesraad sociaal domein en/of de cliëntenraad van toegevoegde waarde zijn?
  • Welke stappen moeten er gezet worden om tot een constructieve samenwerking tussen gemeente en adviesraad/cliëntenraad te komen?
  • Wat zijn ervaringen van andere gemeenten en advies- en cliëntenraden als het gaat om samenwerking en meerwaarde? 

Ruim 240 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van advies- en cliëntenraden. Het programma krijgt inhoudelijk vorm door vraagstukken en praktijksituaties van deelnemers. Het doel van deze inspiratiesessie is om de samenwerking tussen wethouders en advies- en cliëntenraden te versterken, zodat beide partijen er de meerwaarde van ervaren. 

Voor wie?

Deze inspiratiebijeenkomst is expliciet bedoeld voor wethouders sociaal domein. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze online bijeenkomst. Voor wethouders werkzaam in gemeenten waarvan de adviesraad lid is van de Koepel geldt een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Deze online inspiratiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 van 14.00 - 16.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Uw input is welkom!

Welke dilemma’s ervaart u in uw samenwerking met de advies- en of cliëntenraad? Wat zijn uitdagingen en wat zijn juist succesfactoren? Wilt u ze vooraf met ons delen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl? We verwerken uw input graag in ons programma.

Trainer

De bijeenkomst wordt gegeven door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra weet wat er speelt in het sociaal domein, kent de gemeentelijke organisatie van binnenuit en weet wat er leeft onder advies- en cliëntenraden.  

Kosten en aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een linkje om deel te nemen. 
De kosten voor deze online bijeenkomst zijn voor wethouders waarvan de gemeente lid is €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €100,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam