Netwerkbijeenkomst ambtelijk secretarissen/ondersteuners

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met adviesraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein geven we graag gehoor aan deze oproep. Ons doel is dat adviesraden sociaal domein goed ondersteund worden. Een ambtelijk secretaris die kennis en ervaring deelt met collega’s voegt extra waarde toe aan deze ondersteuning. We zijn voornemens in 2019 enkele activiteiten te organiseren voor ambtelijks secretarissen/ondersteuners. Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, stuur dan een mailtje aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl 

Netwerkbijeenkomst ambtelijk secretarissen/ondersteuners: vrijdag 1 maart 2019

Voor wie?

Deze netwerkbijeenkomst is expliciet bedoeld voor ambtelijk secretarissen; dus ondersteuners die zelf geen lid zijn van de adviesraad. Het gaat om ambtelijk secretarissen/ondersteuners die betaald worden door de gemeente, die soms ook deel uitmaken van het ambtelijk apparaat of die als ZPP-er ingehuurd worden door de gemeente om de adviesraad te ondersteunen. Juist het specifieke karakter van deze functie maakt ontmoeting en netwerken met collega’s waardevol.

Veel adviesraden hebben (ook) een secretaris die wel lid is van de adviesraad. Als zij vragen hebben over hun rol, positie of werkzaamheden kunnen ze een beroep doen op een training op maat of een telefonisch consult.

Programma

Deze netwerkbijeenkomst is gepland op vrijdag 1 maart 2019 in Amersfoort. Op deze dag willen we ontmoeten, ervaringen delen, actuele ontwikkelingen en dilemma’s bespreken en vooral leren van elkaar.

Ochtend (09.45 - 12.15 uur)

  • Kennismaking met elkaar
  • Positionering ambtelijk secretaris (rolopvatting en rolinvulling)
  • Uitdiepen dilemma’s*

Lunchpauze (12.15 - 13.15 uur)

Middag (13.15 - 16.15 uur)

  • Bespreken van actuele ontwikkelingen. Bv. vernieuwen koers van de adviesraad, contact en afstemmen met inwoners
  • Afronden en bespreken of er behoefte is om jaarlijks een netwerkbijeenkomst te beleggen en wie eventueel wil meedenken in de voorbereiding

* Welke dilemma’s ervaart u in uw werk als ambtelijk secretaris? Wilt u ze vooraf met ons delen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl? We verwerken uw input graag in ons programma.

Trainer en locatie

De training wordt gegeven door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en met het samenwerken met adviesraden in het bijzonder.
De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis in Amersfoort, Stadhuisplein 1. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het station Amersfoort bent u in 10 minuten met de bus bij het Stadhuisplein. Komt u met de auto, dan kunt u gebruik maken van de parkeergarage Stadhuisplein.

Uw wensen en verwachtingen

Heel graag horen we van u wat volgens u niet mag ontbreken in het programma. Welke thema’s, uitdagingen, vraagstukken of succesverhalen wilt u bespreken met uw collega’s? Laat het ons weten door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Aanmelden en kosten

Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze eerste bijeenkomst. Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 1 februari 2019. De kosten zijn €150,- per deelnemer (netto), inclusief een lunch. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers. Heeft u zich al aangemeld, dan ontvangt u op korte termijn een bevestiging van uw aanmelding.
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

Datum van de bijeenkomst: 
vrijdag, 1 maart, 2019