Netwerkbijeenkomst ambtelijk secretarissen/ondersteuners

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met adviesraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein geven we graag gehoor aan deze oproep. Ons doel is dat adviesraden sociaal domein goed ondersteund worden. Een ambtelijk secretaris die kennis en ervaring deelt met collega’s voegt extra waarde toe aan deze ondersteuning. We zijn voornemens in 2019 enkele activiteiten te organiseren voor ambtelijks secretarissen/ondersteuners. Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, stuur dan een mailtje aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl 

Netwerkbijeenkomst ambtelijk secretarissen/ondersteuners

Een eerste bijeenkomst is gepland op vrijdag 1 maart 2019 op een centrale (nog nader te bepalen) plek in Nederland. Op deze dag willen we ontmoeten, ervaringen delen, actuele ontwikkelingen en dilemma’s bespreken en vooral leren van elkaar.

Programma

Ochtend (09.45 - 12.15 uur)

  • Kennismaking met elkaar
  • Positionering ambtelijk secretaris (rolopvatting en rolinvulling)
  • Uitdiepen dilemma’s (we inventariseren vooraf welke dilemma’s u ervaart in uw werk)

Lunchpauze (12.15 - 13.15 uur)

Middag (13.15 - 16.15 uur)

  • Bespreken van actuele ontwikkelingen. Bv. vernieuwen koers van de adviesraad, contact en afstemmen met inwoners
  • Afronden en bespreken of er behoefte is om jaarlijks een netwerkbijeenkomst te beleggen en wie eventueel wil meedenken in de voorbereiding

Voor leden Koepel Adviesraden Sociaal Domein

De bijeenkomst is bedoeld voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van gemeenten die lid zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Dit zijn er momenteel ruim 250. Is uw gemeente nog geen lid, maar heeft u interesse in ons lidmaatschap? U vindt meer informatie op onze website.

Aanmelden en kosten

Wilt u zich alvast aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 1 februari 2019. De kosten zijn €150,- per deelnemer, inclusief een lunch (ex. btw). De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers.
Wilt u zich (nog) niet aanmelden, maar wel uw contactgegevens delen, zodat we u op de hoogte kunnen houden van andere netwerkmogelijkheden? Stuur dan een mail met uw naam en contactgegevens naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

Datum van de bijeenkomst: 
donderdag, 1 maart, 2018