Netwerkbijeenkomsten: Adviesraden en bewonersinitiatieven: wat hebben ze elkaar te bieden?

In steeds meer steden, dorpen, wijken en kernen ontstaan bewonersinitiatieven. Ze sluiten aan op actuele vraagstukken in de gemeente; zoals burenhulp, laagdrempelige ontmoetingsplekken of speelaccommodaties. Adviesraden houden zich ook bezig met bewonersvraagstukken binnen het sociaal domein. Toch zien we dat er van nature weinig connectie en samenwerking is tussen adviesraden en bewonersinitiatieven. Dit terwijl wij denken dat hier mooie kansen liggen. Graag gaan we met adviesraden en bewonersinitiatieven samen om tafel om te zien waar mogelijkheden liggen elkaar te versterken.

De Koepel organiseert samen met het LSA, vier netwerkbijeenkomsten verspreid over het land. Samen met adviesraden en bewonersinitiatieven willen we in gesprek over:

- Bewonersinitiatieven: wat zijn het en wat is de bedoeling ervan?
- Wat beweegt bewoners om een bewonersinitiatief te starten?
- Adviesraden sociaal domein: wat doen ze?
- Wat zijn gemeenschappelijke vraagstukken?
- Heeft het meerwaarde te verbinden met elkaar? En zo ja, hoe?
- Waar lopen bewoners tegen aan als ze een bewonersinitiatief starten? Kan de adviesraad hier een rol in spelen?

Over de bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn praktisch van aard. Adviesraden en bewonersinitiatieven gaan met elkaar in gesprek en wisselen kennis, ervaring en werkwijze uit. Vooraf inventariseren we bij deelnemers waar zij tegenaan lopen en wat prangende vragen zijn. Dit wordt zo veel mogelijk verwerkt in het programma.
De bijeenkomsten worden begeleid door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en het LSA. Beide organisaties hebben veel ervaring binnen het sociaal domein en het werkveld van adviesraden en bewonersinitiatieven in het bijzonder.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn geschikt voor adviesraadsleden en bewoners die mee (gaan) doen of hebben gedaan aan een bewonersinitiatief. Ze zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel. Leden hebben echter voorrang bij het aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Data en kosten

We bieden de bijeenkomsten verspreid over Nederland aan:

Woensdag 19 juni van 13:00 – 16:00 in GAS!Fabriek, Helderseweg 28 in Alkmaar
Woensdag 26 juni van 17:00 – 20:00 in Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44 in Helmond - 't Hout
Vrijdag 5 juli in regio van 13:00 – 16:00 uur in Dorpshuis Tolbert, Hoofdstraat 27 in Tolbert 
Vrijdag 13 september van 13:00 – 16:00 in Villa Klein Heumen, Scheidingsweg 111 in Nijmegen

Bewonersinitiatieven en leden van de Koepel betalen €15,00 p.p. Niet-leden betalen €35,00 p.p. Let op: de bijeenkomsten gaan door bij minimaal 20 deelnemers, het maximaal aantal deelnemers is 30.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers. Uiterlijk 1 week van tevoren hoort u van ons of de bijeenkomst doorgaat en ontvangt u de laatste informatie.
Let op: op al onze bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Lees ter inspiratie alvast de blog van Thijs van Mierlo (directeur LSA): Sterke verbindingen tussen bewonersinitiatieven en adviesraden

 

Datum van de bijeenkomst: 
woensdag, 19 juni, 2019