Online inspiratiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein en/of een cliëntenraad Participatiewet actief. We zien dat beleidsmedewerkers soms worstelen hoe om te gaan met input vanuit deze raden. En op hun beurt zien adviesraden mogelijkheden om de interactie en samenwerking met de beleidsmedewerkers te verbeteren.

Wij organiseren een online inspiratiebijeenkomst speciaal voor beleidsmedewerkers sociaal domein, waarin we graag onze kennis en ervaring delen over samenwerken met de advies- en cliëntenraad. Ruim 240 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van advies- en cliëntenraden. En we zien wat er nodig is om de interactie tussen deze raden en de beleidsmedewerkers te laten werken.

Het programma krijgt inhoudelijk vorm door vraagstukken en praktijksituaties van deelnemers. Het doel van deze bijeenkomst is om de samenwerking tussen beleidsmedewerkers en adviesraden te versterken, zodat beide partijen er de meerwaarde van ervaren. 

Voor wie?

Deze inspiratiebijeenkomst is expliciet bedoeld voor beleidsmedewerkers sociaal domein. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Voor beleidsmedewerkers werkzaam in gemeenten waarvan de adviesraad lid is van de Koepel geldt een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Deze online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 maart 2022 van 09.30 - 12.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Uw input is welkom!

Welke dilemma’s ervaart u in uw samenwerking met de adviesraad? Welke vraagstukken leven er bij u? Wat zijn uitdagingen en wat zijn juist succesfactoren? Wilt u ze vooraf met ons delen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl? We verwerken uw input graag in ons programma.

Trainer

De bijeenkomst wordt gegeven door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en weet als geen ander wat er speelt in de samenwerking tussen advies- en cliëntenraden.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een linkje om deel te nemen. 

De kosten voor deze online bijeenkomst zijn voor beleidsmedewerkers waarvan de gemeente lid is €85,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €110,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam