Online ledenontmoetingen

Eén van de privileges van ons lidmaatschap is het feit dat we faciliteren dat leden laagdrempelig ervaringen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Dat kan o.a. tijdens onze online ledenontmoetingen, die we ongeveer eens per maand organiseren. 

Leden ontmoeten elkaar online en kunnen vooraf aangeven waar ze met elkaar van gedachten over willen wisselen. Petra van der Horst (directeur van de Koepel) is gespreksleider en zal zelf ook onderwerpen en kennis inbrengen. In maximaal anderhalf uur tijd leren we van elkaar en doen we inspiratie op door elkaars verhalen. 

Actuele onderwerpen komen aan bod, zoals vraagstukken die door het coronavirus versneld of vergroot worden. Maar ook praten we bijvoorbeeld over de rol van de voorzitter en samenwerking met de gemeente. Alle onderwerpen die u tegenkomt in uw werk kunnen in principe onderwerp zijn van gesprek. 

Wanneer?

De eerstvolgende online ledenontmoetingen zijn gepland op:

Woensdag 11 mei 2022 van 19.30 - 20.30 uur 

Voor wie?

Deze online ontmoetingen zijn bestemd voor leden van de Koepel. Per online ontmoeting ontvangen we maximaal 18 deelnemers. Daarom stellen we per ledenontmoeting een maximum van 2 deelnemers per adviesraad.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?

U kunt zich aanmelden voor één van de data via dit aanmeldformulier. U ontvangt dan een paar dagen voor de online ontmoeting een mail met hierin een link naar een videogesprek in Zoom. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool Zoom.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dus kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam