Online sessie voor voorzitters: Hoe verdeel je het werk binnen de adviesraad?

Hoe verdeel en organiseer je het werk binnen je lokale advies- of cliëntenraad? Een belangrijke vraag. In eerdere sessies gaven voorzitters aan dat ze graag eens met elkaar in gesprek wilden over dit onderwerp. Hier geven we graag gehoor aan middels deze online sessie op vrijdag 14 mei. Met elkaar wisselen we ervaringen uit: werk je met werkgroepen, met commissies of taakvelden? Of verdeel je werk en thema’s juist onder portefeuillehouders? Worden adviezen binnen de werkgroep geschreven of is de hele adviesraad hiervoor verantwoordelijk? En wat is de rol van de voorzitter: neemt deze plaats in een werkgroep, of juist niet?

Waar en wanneer

Deze online sessie vindt plaats op vrijdag 14 mei van 10.00 – 11.30 uur. De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is expliciet bedoeld voor voorzitters van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer

De sessie wordt begeleid door Petra van der Horst. Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €50,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €65,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam