Online workshop Werven en selecteren van leden

We merken in ons contact met leden dat advies- en cliëntenraden moeite hebben om nieuwe leden te werven. In deze online workshop onderzoeken we met elkaar welke inwoners geschikt zijn als lid van de advies- of cliëntenraad. En wanneer voelen mensen zich aangesproken om te solliciteren? Ook delen we tips voor kanalen om te werven. En we hebben aandacht voor diversiteit in achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring van de verschillende leden. En als het dan gelukt is om sollicitanten aan te trekken, dan vraagt de selectie en het inwerken natuurlijk ook de nodige aandacht. Ook hier delen we tijdens de workshop informatie over.

Waar en wanneer

Deze online workshop vindt plaats op zaterdag 14 mei 2022 van 09.30 – 12.00 uur.

De workshop vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor leden, secretarissen en voorzitters van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze workshop. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer

De workshop wordt begeleid door Petra van der Horst. Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De kosten voor deze online workshop zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €100,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam