Provinciale inspiratiebijeenkomsten voor adviesraden: najaar 2019

Dit najaar organiseren we in verschillende provincies* inspiratiebijeenkomsten waarbij raden uit de betreffende provincie met elkaar delen hoe zij hun rol en taak vormgeven. Om van elkaar te leren, om elkaar te inspireren en om kennis en ervaring te delen. Recente bijeenkomsten in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Drenthe/Groningen/Friesland waren erg succesvol en inspirerend! Er staan dit jaar nog 2 provinciale bijeenkomsten op het programma: in Noord-Holland en Utrecht. We nodigen adviesraden uit deze provincies van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Data en locaties vindt u verderop in deze uitnodiging.

Aanleiding

In bijna iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein actief. Een adviesraad die de gemeente adviseert vanuit inwoners/cliëntenperspectief. Vanuit de Koepel merken wij dat iedere adviesraad haar rol en taak op geheel eigen wijze vormgeeft. Dit heeft onder meer te maken met de historie van de raad, de samenstelling, de verwachtingen en behoeften vanuit de gemeente etc. We zien ook dat adviesraden vragen hebben over hun rol, hun werkwijze en de effecten van hun werk. Er is behoefte aan informatie over hoe andere raden het doen en wat wel en niet werkt. Tijdens deze inspiratiebijeenkomsten delen adviesraden met elkaar hoe zij hun werk uitvoeren. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling.

Het programma

We vragen voorzitters van enkele adviesraden uit de betreffende provincie om tijdens deze bijeenkomst te delen welke rol hun adviesraad lokaal vervuld en hoe hun raad georganiseerd/gestructureerd is. Deelnemers kunnen hierop reageren, aanvullen en eigen ervaringen delen. Petra van der Horst, directeur van de Koepel, zal de bijeenkomsten begeleiden en waar nodig inhoudelijke vragen beantwoorden.

Een ontmoeting tussen alle raden!

Ons doel is dat er een afvaardiging van alle adviesraden uit de betreffende provincie present is tijdens de inspiratiebijeenkomst. Het zou mooi zijn als er van iedere adviesraad twee leden aanwezig zijn, bijvoorbeeld de voorzitter of secretaris en een ander lid.  

Vervolg

We bespreken aan het einde van de bijeenkomsten graag met u of er behoefte is een dergelijke provinciale bijeenkomst frequenter te organiseren. En zo ja, wat de inhoud hiervan dan zou kunnen zijn.

Data en locaties

De inspiratiebijeenkomsten vinden plaats in: Provincie Noord-Holland Vrijdag 29 november 2019 van 13.00 tot 16.00 uur Locatie: GAS!Fabriek, Helderseweg 28, 1817 BA Alkmaar Provincie Utrecht Vrijdag 13 december 2019 van 13.00 tot 16.00 uur Locatie: Buurthuis De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30, 3814 RD Amersfoort

Aanmelden

We vragen u nadrukkelijk zich uiterlijk 2 weken voor de betreffende bijeenkomst aan te melden. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. U krijgt dan een bevestiging van uw deelname en er wordt dan op uw komst gerekend.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën ter aanvulling van het programma. Stuurt u dan gerust een mail naar het secretariaat van de Koepel:  secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl Hartelijke groet, Petra van der Horst Directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein *Vooralsnog organiseren we deze inspiratiebijeenkomsten in zes provincies. We hebben deze zes provincies gekozen omdat relatief veel leden van de Koepel uit deze provincies komen. Is uw adviesraad actief in een andere provincie en denkt u dat we ook daar een aantal (8 of meer) adviesraden kunnen enthousiasmeren voor een dergelijke inspiratiebijeenkomst, neemt u dan gerust contact met ons op om hiervoor de mogelijkheden te bespreken: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam