Themabijeenkomst voor voorzitters van adviesraden sociaal domein

Eerder dit jaar (en ook in oktober 2020) organiseerden we een inspiratiebijeenkomst voor voorzitters van adviesraden sociaal domein. Hierin hebben we o.a. gekeken naar alle praktische en inhoudelijke aspecten van het voorzitterschap. Daar is het idee ontstaan om aanvullend ook een themabijeenkomst voor voorzitters te organiseren. Waarin we specifiek inzoomen op sociaal maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en de rol van de adviesraad én voorzitter hierbij. Vragen die we tijdens deze themabijeenkomst behandelen:

  • Welke ontwikkelingen spelen er in het sociaal domein en in de samenleving?;
  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor (kwetsbare) inwoners?;
  • Wat kan/wil je hier als adviesraad mee?;
  • Hoe verhoud je je als adviesraad tot de lokale politiek (lokale partijen, fracties en gemeenteraad)?;
  • Wat zijn aandachtspunten, effecten en ervaringen als het gaat om de samenwerking met de gemeente?

Waar en wanneer

Deze themabijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 januari 2021 van 13.30 – 16.30 uur in Amersfoort*. U wordt ontvangen met koffie en thee (geen lunch). 
*Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online bijeenkomst. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

Voor wie?

Deze inspiratiebijeenkomst is expliciet bedoeld voor voorzitters van adviesraden sociaal domein of andersoortige raden (Wmo-raad, participatieraad, cliëntenraad Werk&Inkomen, …). Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer

De bijeenkomst wordt begeleid door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is 16.
De kosten zijn voor leden €150,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €190,- euro per deelnemer (netto).

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sanne Hekman, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam