Webinar Transformatie in het sociaal domein

In vijf jaar decentralisatie zijn de transities in het sociaal domein gerealiseerd. De transformatie blijft echter achter bij de bedoeling. Dat betreft dan met name grote transformatiedoelen als normalisering, integrale ondersteuning en aansluiting op de draagkracht van mensen. Discussies op landelijk én lokaal niveau gaan echter over tekorten in het jeugd- en Wmo-budget, regionale samenwerking en selectief aanbesteden. Deze discussies lijken het te winnen van het gesprek over de voorwaarden waaronder de beoogde inhoudelijke veranderingen tot stand kunnen komen en hoe de samenwerking met aanbieders en inwoners daarbij noodzakelijk is.

Omdat dit precies het speelveld is waarin lokale advies- en cliëntenraden actief zijn, willen we hier vanuit de Koepel aandacht aan besteden middels een webinar. Frans Vos, coauteur van de publicatie ‘PACT-benadering een opgavegerichte aanpak voor transformatie in het sociaal domein’ en Evelien Rijken van bureau HHM zullen tijdens deze webinar in gaan op vragen als:

  • Wat is de transformatie in het sociaal domein en wat levert het inwoners / de samenleving op?
  • Welke stappen kunnen gemeentes zetten om de transformatie (verder) op gang te brengen/ te versnellen?
  • Wie zijn daarbij belangrijke partijen?
  • Welke bijdrage kan de transformatie in het sociaal domein leveren aan het beheersen van de uitgaven?

Interactie
De presentatie van Frans Vos en Evelien Rijken zal ongeveer 45 minuten duren. Daarna is er ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Ook hiervoor reserveren we ongeveer 45 minuten. U kunt uw vragen ter plekke stellen via de Q&A, maar u kunt ze ook vooraf met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl of via het aanmeldformulier. We doen ons best om zoveel mogelijk vragen van deelnemers te behandelen tijdens de webinar. 

Wanneer?
De webinar ‘Transformatie in het sociaal domein’ vindt plaats op donderdag 8 juli 2021 van 19.30 – 21.00 uur. Het gaat dus om een online bijeenkomst, die u thuis – achter uw computer, IPad of mobiele telefoon – bijwoont. 

Voor wie?
Deze webinar is bestemd voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Per raad die lid is kunnen meerdere adviesraadsleden deelnemen. Wel vragen wij of zij zich allemaal afzonderlijk willen aanmelden, zodat wij goed zicht houden op het aantal deelnemers. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?
U kunt zich aanmelden voor deze webinar via dit aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deze webinar. 
Een paar dagen voor de webinar ontvangt u een mail met hierin een link naar de online webinar. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de communicatietool die deze webinar mogelijk maakt.

Vragen
Heeft u vragen over deze webinar, neem dan gerust contact op met Sanne Hekman, communicatieadviseur van de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam