Ervaringskennis als voeding voor ambtenaren en belangenorganisaties

“Ik heb me eigenlijk nooit echt gerealiseerd dat we zo weinig gebruik maken van de kennis van ‘onze’ jongeren. Vanaf nu gaan we onze jongeren actief betrekken in onze sollicitatiecommissie. Zij weten immers het beste over welke kwaliteiten hun begeleiders moeten beschikken.” Dit inzicht deelde een manager van een grote jongerenorganisatie met mij, nadat wij onderzoek hadden gedaan naar ‘een goed gesprek tussen jeugd en professionals’. Van zo’n reactie word ik helemaal warm en enthousiast. Wat dát is waar wij het voor doen! Sinds 2013 ben ik betrokken bij het RPE: het Regionaal Platform Ervaringskennis. Ons doel is om ervaringskennis op te halen bij burgers in de regio Nijmegen die te maken hebben met zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen we door op professionele en kwalitatieve wijze op zoek te gaan naar ervaringen van mensen in de Wmo. Subjectieve, persoonlijk gekleurde kennis van mensen, die voortkomt uit wat ze hebben meegemaakt. Met deze ervaringskennis en tips voeden we professionals, ambtenaren en belangenorganisaties, om zo te komen tot verbetering en borging in de praktijk.

Thema’s 

Met welke drie thema’s we dat jaar aan de slag gaan wordt bepaald door onze achterban: mensen met ervaringskennis en professionals, waarbij de eerste groep een doorslaggevende stem heeft. Voorbeelden van thema’s zijn vervoer, jongeren of complexe zorgvragen. Vervolgens zoeken we professionals die goed ingewerkt zijn in dit thema en die niet gebonden zijn aan de uitslag van het onderzoek. Die professional kan het onderzoek begeleiden en gaat op zoek naar de mensen met ervaringskennis. De ervaringskennis wordt op verschillende manieren vergaard. Bij het thema ‘complexe zorg’ hielden we één op één gesprekken. Maar met het thema ‘jongeren’ hadden we weer een hele andere aanpak. Eerst vroegen we hen individueel hun ervaringen te delen. Daarnaast vroegen we ze tijdens een bijeenkomst om voor de zaal hun verhaal te doen. Aansluitend gingen we aan tafels met elkaar in gesprek. Jongeren samen met maatschappelijk werk, adviesraden en lokale overheid. Het resultaat was prachtig: de jongeren voelden zich gekend en gehoord. En met de resultaten van dit onderzoek konden professionals, ambtenaren en belangenorganisaties écht aan de slag.

Bejegening

Vaak kosten de adviezen en tips die wij vanuit ervaringskennis geven weinig geld om uit te voeren. In veel gevallen gaat het namelijk om bejegening en communicatie. Als voorbeeld het thema ‘vervoer’. Mensen met een lichtverstandelijke beperking lieten weten dat ze zo graag willen dat de vervoerder wat aardiger is en wat meer geduld heeft. Lang wachten op vervoer maakt hen onzeker, dus hier vroegen ze begrip voor. Deze ervaringskennis is munitie voor het gesprek met de vervoerder. En dan gaat het dus niet om een licentie of over kosten, maar om de interactie tussen vervoerder en klant. Een heel andere gesprek, maar heel erg waardevol!

Samenwerking met adviesraden

Inmiddels zijn zeven Wmo-adviesraden aangesloten bij het RPE. We merken dat adviesraden meer gericht zijn op het beleidsaspect. Het RPE werkt niet beleidsvolgend, wij pakken op wat er bij inwoners leeft. Wij voeden adviesraden met onze ervaringskennis en dit is een vruchtbare samenwerking. Met elkaar werken we aan hetzelfde doel: ambtelijke professionals voeden met wat er écht leeft en speelt in de samenleving. Tot nu toe zijn wij de enige regio waar op een dergelijke manier wordt gewerkt. Maar ik denk dat dit voor alle regio’s een meerwaarde zou kunnen zijn. Misschien kunnen wij andere regio’s leren hoe wij het doen. Zodat ook zij op een dag met een manager aan tafel zitten die ervaringskennis één op één door vertaald naar beleid en praktijk. Jose Laheij voorzitter stuurgroep Regionaal Platform Ervaringskennis Meer lezen over het RPE, bekijk hun website: http://www.rpe-rvn.nl/    

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam