Hoe vier je kerst in armoede?

Hoe vier je kerst als je in armoede leeft? Als je daarover het gesprek begint met kinderen, dan vinden ze bijna allemaal hetzelfde; zij gunnen elk kind cadeautjes en feestjes en gunnen elk kind mee te kunnen doen met leuke dingen. Ook groeit het besef van wat noodzakelijk is, zoals warme kleding, bewegen, gezond eten, maar ook liefde en aandacht krijgen. Kinderen weten dat gemeenten een beleid hebben, maar weten niet precies wat dat is. Als je kinderen vraagt ‘hoe zouden we het armoedeprobleem kunnen oplossen?‘, geven zij vaak antwoorden die zij (zo ongeveer) van volwassenen eerder hebben gehoord. Oplossingen die vanuit oordelen en de meningen van volwassenen, voor kinderen en gezinnen in armoede bedacht worden, maar niet mét de kinderen zelf. Wat hebben ze zélf nodig, wat missen zij zelf?

Met kinderen in gesprek

Als we eerst naar kinderen zelf luisteren naar wat zij nodig hebben en daarmee ook aandacht voor sociale problemen krijgen, kunnen we dan niet beter en op maat en eerder acteren? De Kinderburgemeester uit Houten geeft antwoord: meer aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben. En dat kunnen we bereiken met de workshop ‘KinderrechtenNU in de klas’*. Met elkaar in gesprek gaan over wat ieder kind nodig heeft om gezond, veilig en gelukkig op te groeien. Kinderen gaan ervaren dat niet ieder leven er hetzelfde uitziet. Zij gaan zelf nadenken over wat ieder kind nodig heeft, over hoe we met elkaar omgaan, hoe we voor elkaar zorgen en gaan vragen “kan ik je helpen”? Of “hoe kan ik je blij maken”? Zo ontwikkelen kinderen inlevingsvermogen en zorgzaamheid. Daardoor nodigen ze een kind vaker uit op hun verjaardagsfeestje en vallen (voor)oordelen van de volwassenen weg! Dat is wat kinderen echt zelf kunnen doen!

Met volwassenen in gesprek

Maar moeten wij ons ook niet richten tot de volwassenen voordat we kinderen vragen armoede op te lossen? Helpt het als volwassen het goede voorbeeld geven? Een klimaat gaan scheppen waarin we ons niet hoeven te schamen voor moeilijkheden, op elkaar kunnen rekenen, niet direct een oordeel hebben, niet stigmatiseren, … niet wegkijken… gewoon vanzelfsprekend hulp bieden?

We doen het samen

Ouders willen heel goed zorgen voor kinderen maar dat lukt niet altijd, soms is daar wat hulp bij nodig. In kindertaal:... In Nederland krijgen ouders hulp bij het opvoeden van kinderen als dat nodig is. Dat is net zo gewoon als dat je met buikpijn naar de dokter kunt gaan. Als ouders vertellen dat ze te weinig geld hebben is er een “financiële dokter”. Sam&, samenvoorallekinderen.nl, Stichting Leergeld, Kinderhulp, Jarige Job en Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen met steun van het ministerie Sociale Zaken, gemeenten en niet te vergeten het landelijke of lokale bedrijfsleven samen die dokter zijn. Dat kunnen we kinderen en hun ouders meegeven!

Voorstel voor gemeenten

KinderrechtenNU werkt aan het manifest WE DOEN HET SAMEN om te komen tot een voorstel voor gemeenten om kinderen en hun opvoeders de tools te geven om kinderen die tekort komen gewoon te kunnen helpen. Het wordt een supplement voor het Stappenplan Kinderburgemeesters en Kinderraad, een handreiking, die bedoeld is als een basis voor implementatie van kinderrechten en kinderparticipatie in de gemeente. Hoe doen we het samen 2019? Gemeente, Jeugdgezondheidszorg, onderwijs, ouders, sociaal domein….stuur ons uw suggesties: Uw Kerstwens is welkom (info@kinderrechten.nu)!  Willemijn Dupuis (Delft, 15 december 2018)   Willemijn Dupuis werkt sinds 1987 met kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Zij heeft in de afgelopen 30 jaar samen met de adviezen van kinderen ‘KinderrechtenNU in de gemeente’ en KinderrechtenNU in de klas’ ontwikkeld en richtte in november 2009 Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling op. Dupuis heeft een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van Minister André Rouvoet op het Ministerie VWS vanwege het feit dat zij Kinderparticipatie op de kaart heeft gezet in Nederland. Haar doel is nu dat álle kinderen de kans krijgen om te leren participeren en daarmee ons kunnen vertellen of bescherming en voorzieningen toereikend zijn. Met het eigen verhaal van een kind of van een groep kinderen, kunnen we zo nodig interventies op maat bieden. Met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil KRNU dit bereiken. Vanzelfsprekend moet dit plan geborgd worden. Daarover kunt u meer informatie opvragen via info@kinderrechten.nu *Meer over de workshop KinderrechtenNU in de klas! Een kijkje in de klas: https://youtu.be/B8bMSqjls3s KinderrechtenNU heeft de OuderHulpcode toegevoegd aan de KinderrechtenNU-toolkit https://www.kinderrechtennu.nl/assets/files/KRNU_Checklist-11-OUDER-A4-PRINT.pdf Inspiratiebronnen: Het Manifest van de derde Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters 2018 www.Kinderburgemeesters.nl ; de tweet van Stijn Verbruggen ‘Voor wethouders, beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden: de paradox in het sociaal domein: als je het systeem goed werkend krijgt (preventief, vroegtijdig, integraal etc) dan wordt het goedkoper, maar als je vooral stuurt op kosten, dan krijg je nooit een goed werkend systeem; https://www.kinderrechtennu.nl/assets/files/KRNU_Checklist-11-KIND-A4-PRINT.pdf Nog steeds worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld…De Kerstwens van KinderrechtenNU is het aantal kinderen dat mishandeld wordt in 2019 ècht naar beneden te krijgen. Mishandeling, zoals zich alleen voelen, er niet bij horen, gepest worden, vernederd worden, geslagen worden, verwaarloosd worden…Geef kinderen de Tools for Life! https://www.kinderrechtennu.nl/aanbod.html We hebben uw steun nodig! Draagt u KinderrechtenNU een warm hart toe? En wilt u dit kenbaar maken? U kunt zich aan KinderrechtenNU verbinden in welke vorm dan ook moreel, gedachtengoed uitdragen, financieel of op andere wijze. Welkom!    

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam