Lang leve het bewonersinitiatief!

Sinds 2014 volg ik met bewondering de opkomst en ontwikkeling van bewonersinitiatieven in de zorg. Wellicht volgt u zelf deze pioniers in uw eigen dorp, stad of wijk? Of bent u zelf een initiatiefnemer? In deze blog deel ik graag mijn ervaring in het onderzoeken, in het contact leggen en al dan niet verder helpen van initiatieven.

Weet wat er leeft

Nog niet bekend met het onderwerp? De publicatie Burgerinitiatieven voor Dummies is wellicht een mooi startpunt om in te lezen. Neem vooral ook een kijkje op de site van NL zorgt voor elkaar, een landelijk netwerk van bewonersinitiatieven. In de kaart die Vilans samen met NL zorgt voor elkaar, Movisie en KCWZ startte kunt u initiatieven opzoeken en ook zelf toevoegen. Ten slotte mag de kennisbank van LSA bewoners, netwerk van actieve bewonersgroepen, niet ontbreken. En hopelijk heeft u zelf inzicht in het lokale beleid van uw gemeente en hoe zij bijvoorbeeld omgaan met de Right to Challenge?

Leven in de brouwerij

Wilt u graag contact leggen met initiatieven? Bijvoorbeeld om te ontdekken wat zij doen, hoe ze dat doen en met wie ze samenwerken? Dan is het goed om te realiseren dat sommige initiatieven soms overvraagd worden door onderzoekers en studenten, diverse beleidsmedewerkers en consulenten of andere initiatiefnemers uit het land. Wellicht kunt u deelnemen aan een open activiteit, maaltijd of festiviteit? Zelf heb ik een dag meegedraaid als vrijwilliger in Hoogeloon en ging ik langs bij diverse initiatiefnemers in het land. Door echt de sfeer te proeven leg je het gemakkelijkst contact.

Leven en laten leven

Het is interessant om te ontdekken in welke fase een initiatief zich bevindt. Hoe lang een initiatief al draait zegt overigens niet zoveel over de fase. Het kan namelijk best dat een klein initiatiefgroepje enkele jaren bezig is met voorbereidingen en dan ineens in korte tijd een actief netwerk opbouwt, buurtbewoners betrekt en activiteiten ontplooit. Legt u dus net contact in een moment dat ze heel druk zijn, dan kan het best zijn dat het initiatief in een volgende fase veel meer behoefte heeft aan contact.

Lang leve het bewonersinitiatief

Bewonersinitiatieven spreken erg tot de verbeelding en kennen ook veel variatie. Tegelijkertijd verwacht ik niet dat er in ieder dorp en elke wijk een club actieve buurtbewoners op zal staan. Maar op die plekken waar het wel gebeurt, is het natuurlijk zaak voor gemeenten en zorg- en welzijnspartijen om deze initiatieven vooral niet in de weg te zitten. Onlangs gaf minister Hugo de Jonge in een brief aan hoe hij bewonersinitiatieven de komende tijd wil ondersteunen. Dus als we op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau de weg vrijmaken voor deze beweging, hebben veel gemeenschappen daar nu en in de toekomst profijt van. Floor de Jong MSc Senior adviseur Innovatie en Onderzoek bij Vilans Floor de Jong houdt zich als sociologe bezig met de transformatie van de langdurende zorg. De ervaringen van inwoners met zorg en ondersteuning zijn in haar projecten het startpunt voor vernieuwing en (her)ontwerp van publieke diensten. Tevens is zij in haar vrije tijd draaier bij een ouderparticipatie crèche in Utrecht.    

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam