Zes tips voor het werven van nieuwe adviesraadsleden

“Het vinden van leden voor onze adviesraad lijkt steeds moeilijker te gaan. Hebben jullie tips voor ons?” Deze vraag mailde één van onze leden en ik weet zeker dat hij niet de enige is die worstelt met dit probleem. Mensen vinden die vrijwillig tijd en moeite willen steken in adviesraadswerk melden zich niet met ‘bosjes tegelijk’ aan. Toch heb ik ideeën die het werven wellicht makkelijker maken.

Concrete output

Mensen willen zich vrijwillig inzetten als ze het nut en de noodzaak zien van het vrijwilligerswerk. Maak in je wervingstekst dus heel duidelijk wat de adviezen opleveren, die jullie als raad geven. Hoe ze concreet bijdragen aan het beleid van de gemeente. Geef een praktisch voorbeeld: ‘door ons advies is er nu een mantelzorgcafé waar mantelzorgers elkaar ontmoeten en ondersteund worden.’ 

Thema’s in plaats van wetten

Ook zie ik vaak formele bewoordingen in vacatureteksten. ‘We vragen kennis van de jeugd- en participatiewet…’ Probeer los te komen van het praten in wetten, maar benoem vooral de thema’s: ‘Wij adviseren over toegankelijkheid,  armoede, voorzieningen voor jeugd en ondersteuning van mantelzorgers’. Dit maakt adviesraadswerk veel levendiger, concreter en dichterbij.

Ondersteuning

Reken eens naar uzelf: stapt u niet veel sneller in als vrijwilliger als er ondersteuning is? Benoem dus de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering, bijeenkomsten en trainingen (mits die er zijn). Ook vrijwilligers willen zich graag ontwikkelen en zijn op zoek naar plekken waar dit kan. Zodoende krijgen ze ook echt iets terug voor hun vrijwillige inzet.

Leuk en dynamisch

De beelden die mensen van een adviesraad hebben zijn regelmatig een obstakel om te solliciteren. Als er in de vacaturetekst dan alleen maar gesproken wordt over adviesrapporten en het aantal vergaderingen, dan nodigt dit niet echt uit om te solliciteren. Terwijl adviesraadswerk juist heel leuk en dynamisch kan zijn. Maak dat duidelijk! ‘Door adviesraadswerk bekijk je jouw gemeente eens met andere ogen, kom je op plekken waar je anders niet zou komen en ontmoet je een heleboel leuke mensen. Je wordt gevoed met informatie van ervaringsdeskundigen en denkt zelf na over de vorm waarop je dit presenteert aan de gemeente.’

Basis op orde

Ik zie dat sommige adviesraden nog worstelen met hun rol: hoe geven we vorm en inhoud aan onze rol als adviesraad?  Als je dit zelf nog niet goed weet, kan je het onmogelijk aan sollicitanten vertellen. Durf het gesprek hierover aan te gaan met de gemeente. Pas als de basis op orde is – en jullie goed weten wat jullie rol is en hoe jullie hier inhoud aan geven – kan je nieuwe mensen hier enthousiast voor gaan maken.  

Zoeken op de goede plekken

Ook een heel belangrijk punt: waar zoek je vrijwilligers? Zoek ook naar mensen die al bij andere organisaties actief zijn (als vrijwilliger) en dus door hun functie weten wat er in de samenleving leeft. Het gaat er bij adviesraadwerk om dat je in situaties, netwerken en bij activiteiten komt waar je mensen treft en hierdoor weet wat er speelt. Deze mensen doen misschien al vrijwilligerswerk, maar kunnen hierdoor ook relatief makkelijk de rol van adviesraadslid vervullen. Dus maak je vacatures ook bekend bij mensen die al ergens actief zijn, omdat ze met betrekkelijk weinig werk al ervaringen op kunnen halen. Movisie publiceerde eerder een praktische handleiding ‘Vrijwilligersmanagement in de Wmo-raad’; ook hierin handige tips bij het werven en behouden van vrijwilligers. Petra van der Horst Directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein        

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam