Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Onder het mom van Zelfredzaamheid, het vervolg (2)

Geplaatst op: 12 June 2012 | 0 Reacties   Maatwerk leveren klinkt goed.   Eerst ‘eigen kracht’ en sociaal netwerk aanboren. Dan pas komt de overheid in beeld. Wat betekent dat? Krijg ik ondersteuning omdat ik alleenstaand ben en als zzp’er mijn geld heb besteed aan mooie reizen, toen ik nog geen hartzeer had? En krijgt mijn neef (ook aan ‘t hart, familiekwaal) geen ondersteuning omdat hij kinderen en veel…

‘Onder het mom van Zelfredzaamheid’

Geplaatst op: 30 May 2012    Het nieuwe ‘hoera-woord’ wordt het ook wel genoemd, ZELFREDZAAMHEID. Piet-Hein Peeters is, samen met Cindy Cloïn, de schrijver van het gelijknamige boek. Een zoektocht naar de betekenis van het nieuwe mantra in zorg en welzijn levert een journalistieke analyse op waar je eerder van in de war raakt dan dat het makkelijke antwoorden oplevert en eenduidig de weg wijst. En dat blijkt ook…

Dilemma: tijd

Geplaatst op: 30 May 2012   Dilemma is voor mij altijd tijd. Je bent tenslotte als Wmo-raadslid vrijwillig actief voor je medemens. Ik werk daarnaast en probeer zo effectief mogelijk de combinatie te maken tussen Wmo, werk en privé. Dat wil ik ook, het geeft mij voldoening om betekenisvol bezig te zijn voor anderen. En toch knelt de combinatie regelmatig bij mij. Ik kan nu niet het advies over de WMO-nota…

Ongevraagd advies over ‘dwang en drang’

Geplaatst op: 20 May 2012 | 3036 Reacties   Deze week kregen we reactie van de gemeente op ons ongevraagd advies over ‘dwang en drang’.   Dit advies was het resultaat van onze klankbordgroep OGGZ. Eén van mijn mede raadsleden is zeer betrokken bij mensen met verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen en zeer actief op dat vlak. Wij zijn hierdoor in de gelukkige omstandigheid dat wij een actieve…

Participatieladder of participatiewiel?

Geplaatst op: 9 May 2012 | 0 Reacties   Lochem heeft de uitvoering van de sociale zekerheid ‘uitbesteed’. Het Plein heet de gemeenschappelijke regeling met buurgemeente Zutphen.   (Lochemse) Cliënten van Het Plein maken deel uit van de ‘achterban’ van Wmo-raad Lochem. Een deel van de burgers met een uitkering of een minimum inkomen heeft immers ook een ondersteuningsbehoefte vanwege fysieke, psychische of…

WMO-nota

Geplaatst op: 9 May 2012 We zijn druk aan de slag met het advies voor de integrale Wmo-nota voor de komende 4 jaar. Dik pak papier, waarin gelukkig een gemeentelijke visie verwoord staat, onder andere op participatie en zelfredzaamheid. Dit was een eerder advies van de Wmo-raad. Onze eerdere adviezen krijgen nu een plek in de nota. En daar doe je het adviseren dan natuurlijk voor. In de verwachting dat de burger die…

Het onzichtbare zichtbaar maken

Geplaatst op: 4 May 2012 Meepraten en adviseren over Wmo beleid in een kleine gemeente is niet eenvoudig.  Hoezo? Lekker overzichtelijk toch, zou je denken. Voor vrijwilligersbeleid en mantelzorgondersteuning gaat dat op. Maar niet voor bijvoorbeeld verslavingzorg, OGGZ, Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld. Verschillende centrumgemeenten zitten aan het roer, er is een keur aan regionale hulpverleningsinstanties…

Kaderbrief

Geplaatst op: 1 May 2012 | 0 Reacties   Voor je het weet is het ding er weer: de kaderbrief. Iedere gemeente maak  jaarlijks  in het voorjaar een kaderbrief met daarin een terugblik op behaalde resultaten, een vooruitblik naar te bereiken ambities en de kaders van de kosten.   Veel Wmo-raadsleden hebben niet zo’n zicht op deze Kaderbrief, en dat snap ik wel.   De Kaderbrief is heel algemeen van opzet. De…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam