Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

De Omgevingswet binnen het Sociaal Domein: Heb lef om het echt anders aan te pakken!

Als het gaat om leven, wonen, werken en zorgen in de eigen leefomgeving maken onze inwoners een vanzelfsprekende koppeling tussen fysiek en sociaal. Door inwoners te betrekken, in gesprek te gaan, uit te dagen en goed te luisteren, wordt de volgende stap richting omgevingswet gezet. Vanaf het moment dat ‘we’ aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de omgevingswet, is het soms ook zoeken naar wat deze nieuwe wet…

Samen puzzelen

Adviesraden in het Sociaal Domein en bewonersinitiatieven hebben elkaar veel te bieden. Zoveel werd wel duidelijk tijdens vier bijeenkomsten die de Koepel ASD en LSA bewoners organiseerden de afgelopen maanden. In vier bijeenkomsten kwamen adviesraadsleden en vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven bij elkaar. In een serie blogs delen we de inzichten. In deze blog de onvermijdelijkheid van meer…

Storytelling & clientondersteuning

Eén van de sprekers op het landelijk congres Clientondersteuning op weg naar 2022 was Annemarie van Bergen. Ze is projectleider van het koplopersprogramma Clientondersteuning. Zij riep de aanwezigen op om vooral verhalen te delen. Super, die aandacht voor storytelling. Verhalen liggen voor het oprapen in het Sociale Domein. Maar, denk ik dan wel eens bij mezelf: hoe staat het met de beeldvorming van storytelling?…

Jong en eenzaam?

Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en veel gemeenten en andere partijen zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van een aanpak. Wat mij opvalt, is dat de aanpak vaak op ouderen gericht is. Heel goed natuurlijk, maar eenzaamheid is van alle leeftijden en het kan iedereen treffen. Vooral bij life events, zoals een verhuizing, het verbreken van een relatie of het overlijden van een naaste. Ook…

Grotere inzet van vrijwilligers leidt tot nieuwe winnaars en verliezers

Het idee dat de toenemende inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn vanzelfsprekend ten koste gaat van professionals, klopt niet. Vrijwilligers voeren meer taken uit en er worden steeds hogere eisen aan hen gesteld. Maar dit betekent niet dat professionals overbodig worden. Integendeel, het creëert juist de behoefte aan nieuwe professionals die complexere taken uitvoeren en vrijwilligers coachen. In ons onderzoek…

Succesvolle burgerinitiatieven – Durf te volgen

Menig onderzoek heeft zich al gebogen over hoe burgerinitiatieven gefaciliteerd moeten worden naar succes. Maar wat houdt succes dan eigenlijk in? Dat hangt af van wie je deze vraag stelt. In de huidige tijd van de doe-democratie, Big Society of participatiesamenleving is er volop aandacht voor burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in het leveren of vervangen van voorzieningen die…

Radicale hulp en de getallen van Dunbar

In het boek Radical Help van Hilary Cottam beschrijft ze hoe de verzorgingsstaat zoals William Beveridge die voor ogen stond duizenden mensen uit de armoede hielp, zorgde voor behoorlijke huizen, goed onderwijs en veiligheid. Deze vooruitgang had echter ook een keerzijde; de bejegening van ambtenaren en hulpverleners was onpersoonlijk, professionals dienden inwisselbaar te zijn en te werken op geleide van…

De bibliotheek: partner in crime voor de Adviesraad

Graag stellen we een oude bekende aan u voor: de bibliotheek. Want De Klassieke Bibliotheek zoals u die kende, is niet meer. De Maatschappelijk-educatieve Bibliotheek anno 2019 is een onmisbare partner in het sociaal domein, en daarmee ook een onmisbare partner voor u als Adviesraad Sociaal Domein. Van klassiek boekenhuis heeft de bibliotheek zich de afgelopen jaren getransformeerd tot een moderne agora, dé plek in…

‘Waar is nummer 9?’ Geen kind meer de dupe van armoede

“Ik heb mijn hele leven het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde”, zegt Martin. "Je voelt je eigenlijk net zo minderwaardig en net zo vies als je omgeving, terwijl dat is helemaal niet zo. Maar als iemand dat vertelt, je wordt zo hard afgerekend op je situatie dat je je daar ook helemaal mee vereenzelvigt”, vertelt Wendie (1). Wat heb je nog over als je de menselijke waardigheid dreigt te verliezen? Armoede zet…

Iedereen aan boord? - Hoe we de energietransitie ook écht voor iedereen betaalbaar kunnen houden

Om de klimaatdoelen te bereiken zijn de komende dertig jaar grote aanpassingen nodig van de gebouwde omgeving: Als het gaat om aanpassingen aan woningen wordt ook een flinke inzet van burgers verwacht. Huishoudens zullen moeten investeren in hun woning om deze duurzamer te maken. Maar niet alle huishoudens zijn even actief betrokken. Want wat als je niets hebt met duurzaamheid en niet veranderingsbereid bent? Of wat…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam