Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Vormgeven aan inclusieve burgerbetrokkenheid in de gemeente

Recent mocht ik aanwezig zijn bij een hele bijzondere avond in de gemeente Schiedam. Hier gingen 100 Schiedammers met elkaar in gesprek over het onderwerp Inclusie en Diversiteit. Een thema waar ik mij als adviseur bij Movisie dagelijks mee bezig houd. Tijdens die avond zat ik aan tafel met acht heel verschillende mensen, met een diversiteit aan gender, opleidingsniveau, culturele achtergrond, leeftijd, seksuele…

De meerwaarde van kunst en cultuur in het sociaal domein

Kunstenaars, kunstdocenten en creatieve broedplaatsen in de lokale omgeving vormen een kans voor het sociaal domein. Een kans die nog niet altijd wordt gezien of benut, maar die het zorg- en welzijnswerk enorm kan verrijken. Actief bezig zijn met kunst zorgt ervoor dat iemand zingeving ervaart en vaardigheden ontwikkelt om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. De kracht van kunst Kunstenaars zijn getraind in…

Aanpak van eenzaamheid: Inrichten van ontmoetingsmogelijkheden is niet voldoende

Eenzaamheid staat doorlopend in onze aandacht. Een veelgehoorde aanname over de aanpak van eenzaamheid is dat we onze fysieke en sociale omgeving anders in moeten richten, zodat deze ontmoeting meer faciliteert. Dit zou eenzaamheid helpen voorkomen. Deze aanname lijkt consistent met bevindingen uit GGD-monitoren, welke aantonen dat eenzaamheid in sommige buurten vaker voorkomt dan in andere. Eerder onderzoek van…

Duiden van verhalen

Inmiddels weten jullie: ik ben dol op verhalen. Door verhalen van kwetsbare groepen te (laten) verzamelen kun je hun een stem geven en deze terug laten komen in beleid. Je kunt verhalen vormen en vertellen door slim gebruik te maken van de bouwstenen van een goed verhaal. Roodkapje is mijn grote voorbeeld :) Maar er is meer: je kunt de diepte ingaan door verzamelde (praktijk)verhalen te ‘duiden’. Leren van verhalen…

Waarom is uitkeringsontvangst erfelijk?

Kinderen van ouders met een uitkering ontvangen later vaak zelf ook een uitkering. Hierbij zijn meer oorzaken denkbaar, en in een recent onderzoek van de Universiteit Utrecht (onlangs gepubliceerd in Social Science Research) proberen wij te achterhalen welke mechanismes het belangrijkst zijn. Aan de ene kant zullen ouders en kinderen op elkaar lijken in kenmerken die de kans op een uitkering vergroten. Als zowel…

Minder behoefte aan beschut werk? Of is er iets anders aan de hand?

Om goed beleid voor de toekomst te kunnen maken, anticiperen politici op ontwikkelingen in de samenleving. Soms maken ze daarbij grote stappen. Soms ook in de verkeerde richting. Zo suggereert staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer dat het aantal beschutte werkplekken de komende jaren omlaag kan omdat er minder behoefte aan zou zijn. Van Ark baseert haar suggestie op het feit dat gemeenten het…

Benut ervaringskennis en vakmanschap

Echt veel beter gaat het nog niet met de participatie en volwaardig burgerschap van mensen met psychiatrische problematiek. Er kan en er moet nog veel gebeuren. Per 1 januari 2015 zijn het beschermd wonen, de ambulante ondersteuning en dagactivering (waaronder activering naar werken en leren) voor mensen met psychische kwetsbaarheid overgeheveld naar het gemeentelijk domein, maar het is er niet substantieel op…

Collectief en individueel werken in balans, lukt dat wel?

Sinds de transitie in 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein in Nederland. Daar weet u als lezer alles van. Met de decentralisatie van verschillende wetten (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet), kwam de belofte dat de zorg ‘dichterbij’ plaats zou vinden. Dit zou de kwaliteit ten goede moeten komen. De zorg zou niet alleen beter moeten worden, maar ook efficiënter en daarmee goedkoper. Sociaal werkers zijn de…

Geld voor jongerenwerk betaalt zich uit

Veel gemeenten zijn behoorlijk geschrokken van de jongste cijfers over hun jeugdzorg. Vaak is er sprake van een forse kostenoverschrijding. Maar voor wie het heeft gemist: door te investeren in jongerenwerk kun je veel besparen op jeugdzorg. Landelijk kan dat oplopen tot 45 miljoen, jaarlijks. Dat bleek uit de maatschappelijke Business Case (mBC) die Participe opstelde, in opdracht van het ministerie van VWS. Op…

Ouderenmishandeling: Stel de vraag die misschien niemand anders stelt

Het is 19 maart 2019. Ik sta met een aantal zorgverleners voor de deur bij Greetje* Greetje is 93 jaar oud en woont nog zelfstandig in Utrecht. Onderweg naar de flat kwam ik langs de rotonde waar gisteren mensen om het leven zijn gekomen bij de schietpartij in de tram. Tussen de politiebusjes stonden mensen die bloemen bij de tramhalte legden. Een reality check terwijl er een tram langs reed richting Utrecht CS. De…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam