Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Aan de slag met participatie van jongeren en ouders

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken worden. Dit gebeurt nog niet overal. Gemeenten worstelen vaak met vragen als: waar vind ik jongeren en ouders die willen meepraten? Waar willen ze dan over…

Omgevingsvisie en Roodkapje

De Omgevingswet lijkt misschien nog ‘ver van mijn bed’. De wet treedt pas op 1 januari 2021 in werking. Maar gemeenten kunnen nu al aan de slag. De gemeente waar ik woon plaatste eind april een paginagrote advertentie over de te ontwikkelen omgevingsvisie: “Daarom is het belangrijk dat je meepraat en je visie met ons deelt.” Hoe houd je als Adviesraad vinger aan de pols? Mijn advies: door de totstandkoming van een…

“Ik vind dit niet normaal!” - Community building in een 55+ wooncomplex

Hoe eet u?  Een simpele vraag die veel los kan maken. Sinds enkele jaren werk ik in 55+ wooncomplexen als community builder aan sociale verbondenheid en bruis. Onlangs sprak ik een groep van zestien bewoners van zo’n wooncomplex in Rotterdam. Het gesprek kwam op eten. “Hoe eet u eigenlijk?” wil ik weten. “Dat kan ik je vertellen,” zegt een van de aanwezige dames. “Ik pak iedere dag een diepvriesmaaltijd uit de…

VN-verdrag Handicap: ook mee in de kopgroep

Vorig jaar hebben 25 gemeenten hun handtekening gezet onder het VNG-manifest ‘Iedereen doet mee’. Deze gemeenten lopen letterlijk op kop bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap hebben de gemeenten een belangrijke maatschappelijk opdracht: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. Daarvoor moet de samenleving toegankelijker en inclusiever…

Loslaten én vasthouden

Bewonersinitiatieven zijn er op allerlei terreinen; van wonen, zorg en welzijn tot en met duurzaamheid. Het is fantastisch dat bewoners zo in beweging zijn, maar welke beweging maken overheden? Anders De overheid trekt zich terug, bewonersinitiatieven springen in dit gat. Ze nemen het groenonderhoud ter hand, zorgen voor ontmoetingen voor eenzame ouderen, starten samen een energiecoöperatie. Niet alleen vullen…

Wordt het ooit nog wat met het resultaatgericht werken?

In de Wmo 2015 is de maatschappelijke ondersteuning geregeld. Daar valt onder andere de schoonmaak onder. Dat was voor 2015 ook al zo, maar sinds de nieuwe wet zijn veel gemeenten over gegaan tot het zogeheten ‘resultaatsgericht indiceren’. Inwoners kregen in veel gemeenten recht op een schoon en leefbaar huis. Hoe dat resultaat moest worden bereikt, was echter niet zo duidelijk. Vaak was men afhankelijk van de…

Hoe krijg je de samenleving in beweging vrijwillig iets voor een ander te doen?

De samenleving doet steeds meer een beroep op het sociale netwerk van mensen en – als ze dat netwerk niet hebben – op vrijwilligers. Het zou zo mooi zijn als elke gemeente bezig is om jong en oud in beweging te brengen iets voor een ander te doen. Zodat de ‘pool’ van vrijwilligers groter en groter wordt. Volgens mij kunnen adviesraden een waardevolle rol spelen de gemeente hiervan bewust te maken. Handjehelpen Als…

Brug slaan tussen samenleving en gemeentehuis

Participatie is in, er gaat geen college- of raadsvergadering voorbij of het woord participatie valt. Iedereen wil het, is op zoek naar mooie kansen, maar de praktijk is lastig. Hoe ontstijg je het niveau van inspraak op iets waar de gemeente mee bezig is, hoe zorg je ervoor dat een goed idee op de juiste plek landt in het gemeentehuis? Twee werelden Ook in mijn eigen gemeente Leusden zie ik de worsteling. Het…

Het interne speelveld binnen de gemeente

Het speelveld binnen de gemeente: voor adviesraadsleden is het soms best even zoeken wie je nu precies adviseert. En wat je doet met vragen of verzoeken van mensen die je juist niet adviseert. Een adviesraad is er voor het college. In feite is het zo dat je wethouders adviseert die zich bezig houden met het sociaal domein. In sommige gemeenten is dat één wethouder, in veel gemeenten zijn meerdere wethouders actief…

De mens die ik kan zijn

De afgelopen tijd heb ik mooie sprongen gemaakt in mijn professionele ontwikkeling: ik ben van 24 naar 32 uur werken per week gegaan en ben gestart met de HBO-bachelor Communication and Multimedia Design. Verder blog ik serieuzer en besteed ik meer aandacht aan mijn online en offline netwerken. Allemaal ontwikkelingen die ik zelf in gang heb gezet en waar ik mij vol motivatie en enthousiasme op stort. Zo positief…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam