Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Sterke verbindingen tussen bewonersinitiatieven en adviesraden

Soms tik ik weleens een zoekopdracht in google in naar knelpunten voor bewonersinitiatieven. Vooral wanneer ik weer de vraag krijg mee te werken aan een onderzoek naar knelpunten voor bewonersinitiatieven rondom wet- en regelgeving, duurzaamheid, financiering, bejegening door de overheid of samenwerking met professionele samenwerkingspartners. Bijna iedere week verschijnt er wel weer een kop in krant of vakblad die…

Steeds meer jeugdigen in tehuizen

De gewenste Transformatie van de jeugdhulp lijkt maar niet van de grond te komen. Een van de kerndoelen van de transformatie is dat “kinderen zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie kunnen opgroeien en als dat niet lukt hebben pleegzorg en andere gezinsgerichte vormen van jeugdhulp de voorkeur”. In de Jeugdwet uit 2015 wordt van het college van burgemeester en wethouders en van gecertificeerde instellingen geëist…

Over gedrevenheid

Motivatie is datgene wat je drijft, wat je motief is om iets te doen of te laten. Dat geldt zowel voor het werk dat je doet, als voor je houding naar anderen toe. Hiervoor maakt het niet uit of dat werk betaald wordt of niet. Ten onrechte wordt onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg, apart gehouden van betaald werk. Dat wordt als ‘vrijwillige inzet’ gelabeld, maar zonder het werk van de vele…

Blinde vlek

Begin december had ik een interview met David. Hij heeft een aangeboren oogaandoening, waardoor zijn blikveld steeds kleiner wordt en een kokervisus ontstaat. Luisterend naar zijn verhaal werd ik me bewust van ‘de blinde vlek’ van ziende mensen. “Je kunt toch zelf wel licht huishoudelijk werk doen?”, werd gevraagd tijdens een keukentafelgesprek (“net een  kruisverhoor”) toen hij om huishoudelijke hulp vroeg. “Ja,…

Eerste stap voor betaalbaardere zorg

De stapeling van zorgkosten en het mijden van noodzakelijke zorg en ondersteuning door de te hoge kosten, vormen een groot en toenemend probleem in de samenleving. Ieder(in) constateert al langere tijd – samen met andere organisaties  - dat de kosten voor zorg en ondersteuning te hoog zijn geworden, terwijl tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. Mensen met een beperking of chronische ziekte…

Het raadplegen van inwoners: realistische verwachtingen

Adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies. Hun kracht hierbij is dat ze de belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen brengen. Dat ze in hun eigen omgeving kijken, horen en voelen wat er speelt en dit inbrengen in hun adviesraad. Dat wil echter niet zeggen dat hun advies altijd 100% representatief is. Of dat ze een complete groep inwoners geraadpleegd hebben. Want laten we het eens hebben over…

Iedereen is welkom bij Nei Skoen

De gemeente Helmond had een doel: in een jaar tijd 120 kwetsbare Helmonders bereiken die niet (of moeilijk) bereikt werden door andere organisaties. Dirk den Hollander draaide het om: “Wij richten ons niet op die kwetsbare mensen, maar op iedereen. Ons idee was een stigmavrije plek waar iedereen welkom was. Als je eenmaal binnen bent doet het er namelijk niet toe wie of wat je bent.” En zo ontstond Nei Skoen: een…

Burgerkracht als reactie op kostenoverschrijding

Het is helaas geen nieuws dat gemeenten ook in het sociaal domein meer geld uitgeven dan dat er begroot wordt. Een ingewikkelde ontwikkeling, waar ook adviesraden over bevraagd worden door hun gemeente. Ik ben van mening dat adviesraden er niet zijn om zich uit te spreken over waar bezuinigingen moeten plaatsvinden. Ze zijn er wel om met de gemeente na te denken over hoe je de participatiesamenleving kan laten…

Over zorg

De woorden ‘Zorg’ en ‘Service’ lijken zo veel op elkaar dat ze door elkaar gebruikt worden. Er zijn tegenwoordig zelfs bureaus die zich zorgservice noemen. Wie zo op het eerste gehoor het verschil tussen de twee woorden ‘zorg’ en ‘service’ aan wil geven zal dit eerder als een verschil in gevoelswaarde noemen dan een principieel verschil in betekenis. Is zorg iets intensiever dan service of is het andersom zodat…

Eigen regie en autonomie

Eigen regie en autonomie zijn verwant. Beiden verwijzen naar het vermogen om zelf sturing te geven aan het leven. De aandacht voor eigen regie past binnen onze tijd: er is veel aandacht voor vrijheid van keuzes en een eigen leefstijl. De nadruk op zelf en onafhankelijk kiezen gaat volgens mij voorbij aan de belangrijke rol die anderen spelen in het maken van keuzes. Daarover gaat mijn blog. Persoonlijke autonomie…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam