Disclaimer

www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is opgezet voor alle Adviesraden Sociaal Domein in Nederland en bij de Koepel aangesloten adviesraden in het bijzonder, voor het delen van vragen, knelpunten, oplossingen rondom de WMO, de Wet op de Jeugdzorg, de Participatiewet en de veranderingen in de langdurige zorg.  

De website /forum is een initiatief van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel heeft deze website/forum met zorg samengesteld, onjuistheden kunnen echter voor komen. De Koepel kan op geen enkele wijze aansprakelijk c.q. verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke mogelijk voortvloeit uit de verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het  anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.  

De Koepel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de website/forum al dan niet door derden aangeboden informatie op de website/forum van de Koepel. De Koepel behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Niets van deze website/forum mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koepel worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De Koepel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben  gevraagd. 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam