Aansluiten bij netwerkbijeenkomsten?

Christine van Bemmel (beleidsmedewerker samenleving gemeente Houten) vertelt in haar blog: "Anno 2018 mag ik me gelukkig prijzen met een gemeente waar welzijnswerk, aanbieders in de zorg, vrijwilligers, mensen met levenservaring en/of kwetsbaarheid en lokale overheid elkaar regelmatig ontmoeten. Dit gebeurt tijdens een zo genaamde ‘netwerkbijeenkomst’." Lees hier de hele blog.

We zijn benieuwd: zijn er adviesraden die aansluiten bij dergelijke netwerkbijeenkomsten? Zo ja, wat zijn uw ervaringen hier mee? Deelt u ze met ons op het forum?

adviesraadsmee…

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht geeft zelf inspiratiesessies aan haar Netwerkgroepen. Op 8 maart jl. was de laatste, die tevens als voorbeeld diende voor de landelijke Conferentie ‘Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?’: van 6 april jl. in De Ark te Maarssen. Tevens schrijft de Adviesraad met input van de Netwerkgroepen haar adviezen en hebben leden uit de drie Taakveldgroepen (Wmo, Jeugd en Participatie) regelmatig contact met leden van de Netwerkgroepen, die een schil om de Adviesraad vormen. In november a.s. komt er weer een inspiratiesessie met/voor de Netwerkgroepen: thema Scholing en Samenwerken. Zie bijlage Nieuwsbrief: Samenwerken en Versterken.

ma, 10/15/2018 - 21:16 Permalink

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam