Bent u betrokken bij antidiscriminatiebeleid?

Hanneke Felten (Movisie en KIS) schreef een mooie blog over discriminatie: 'Je gaat het pas zien als je het door hebt'.  In deze blog deelt ze viet concrete stappen voor adviesraden: 

Stap 1: zorg voor diverse samenstelling (op diverse antidiscriminatiegronden, zoals religie, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur etc.) zodat de raad zicht krijgt op wat er speelt in de gemeente.  Stap 2: doe aan agendasetting; veel gemeenten hebben namelijk nog geen antidiscriminatiebeleid onder meer omdat ze geen signalen hebben of denken dat er geen draagvlak voor is.
Stap 3: denk actief mee over beleid en maak ruimte voor de ervaringskennis van mensen die vaak te maken krijgen met discriminatie. Zoek actief contact met diverse burgers, laat duidelijk merken open te staan voor signalen en luister vervolgens naar hun ervaringen.

En tot slot: probeer je in te leven in elkaar: misschien bent u nooit de deur gewezen vanwege uw huidskleur, maar kon u die deur niet binnen gaan vanwege de hoge drempel. Verbind en werk samen met ieder die zich inzet tegen discriminatie: samen kunt u het verschil maken.

Zijn er adviesraden die deze stappen al geïntegreerd hebben in hun manier van werken? En wat zijn uw ervaringen hiermee? 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam