De omgevingswet - kansen voor bewoners initiatieven of een mooie belofte die een grote teleurstelling kan worden?

De omgevingswet die in 2021 van kracht gaat: inspraak achteraf veranderen in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker, er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Maar gaat de omgevingswet in de meeste gemeentes niet vooral over de fysieke leefomgeving, dus over stadsontwikkeling, ruimtelijk beleid, bouwvergunningen, mobiliteit, grond- en vastgoedbedrijven, openbare ruimte en stadsbeheer. Dat zijn onderdelen van de gemeente waar het voor bewonersinitiatief lastig is om een voet tussen de deur te krijgen. Bewonersparticipatie wordt hier meestal te bescheiden ingevuld of mogelijk gemaakt? De Omgevingswet zal daar toch niet veel aan veranderen of wel? De mooie doelen van de wet, integraal kijken naar de kwaliteit van de leefomgeving, vroegtijdige participatie en uitnodigend zijn naar initiatiefnemers, zijn zo algemeen gesteld dat er geen dwingende werking van uitgaat. Is dit dan eigenlijk wel een kans voor bewoners en hun initiatieven en kan of moet een adviesraad sociaal doemein daar nog lokaal invloed op uit oefenen?    Meer info in de essay over de omgevingswet en de kansen voor lokale politiek.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam