E-magazine: Tussen wil en wet: werken aan werk voor iedereen! Met inspirerende voorbeelden

Meedoen, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen. Wanneer deze mensen hier zelf vorm en inhoud aan kunnen geven ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat!

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/tussenwilenwet/index.html

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam