Gebruikt uw gemeente de vernieuwde leidraad inkoop voor de inkoop van hulpmiddelen?

Forums

Bij gemeenten bleek behoefte te zijn aan een soort leidraad voor de inkoop van hulpmiddelen. Om te voorkomen dat elke gemeente voor zich probeert er een goede lijn in te vinden, is de bestaande handreiking vernieuwd door onder meer Ieder(in), gemeentekoepel VNG en hulpmiddelenleveranciers. Met daarin dus veel meer aandacht voor kwaliteit. U leest er meer over in deze blog van Marijke Hempenius. 

Ieder(in) is benieuwd of uw gemeente de nieuwe handreiking kent en ook daadwerkelijk gaat gebruiken bij de nieuwe ronde voor de inkoop van hulpmiddelen. Ook horen zij graag of de nieuwe handreiking daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van de uitvoeringspraktijk. Deelt u het met ons hier op het forum?

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam