Gemeenten hebben belangrijke rol bij aanpak zorgverzekeringsschulden; wat is uw mening?

Honderdduizenden Nederlanders worstelen met het betalen van hun zorgpremie. Zorgverzekeringslijn bracht in kaart wat gemeenten doen om zorgverzekeringsschulden bij burgers te voorkomen en op te lossen. De conclusie daarvan is dat gemeenten al veel doen, maar nog lang niet alle mogelijkheden inzetten en de kennis nog tekort schiet. Het onderzoek richtte zich onder meer op de volgende onderwerpen: de preventieve inzet van de gemeentepolis en vroegsignalering van schulden. Daarnaast werd onderzocht wat het kennisniveau over deze onderwerpen is bij gemeenten.
Lees meer >

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam