maatschapelijke dienstplicht

Vraag 1: Leidt maatschappelijke diensttijd tot een grotere betrokkenheid van jongeren in de samenlevening: Mijn inzicht is er weinig aanbod voor jongeren. Dit maakt dat de betrokkenheid van Jeugd/jongeren tot 23 jaar zeer minimaal is. Jongeren hangen in de wijk  wel op een aantal plekken. Het vooral allochtone jongeren. Jongerwerk aanbod is er ook niet. Er zou in de wijk veel meer outreachend gewerkt kunnen worden. De doelgroep jeugd is vrij groot. Aandacht is wel nodig. Ook zijn er jongeren vanuit verschillende culturen die hun opleidng niet afmaken en thuis allerlei opvoedingsproblematiek hebben. Dit zijn juist jongeren die uitglijden en op verkeerde pad tercht komen. Mogelijk kunnen studenten een onderzoek doen over de betrokkenheid van jongeren in de wijk Bilgaard Vraag 2: Wat voor werkzaamheden zouden zij in wat anders hun schooltijd zou zijn in jullie wijk kunnen vervullen: De jeugd wil graag zakgeld verdienen, kort gezegd ze hebben een bijbaan nodig. Hierdoor zijn jongeren op een andere manier betrokken bij de samenleving. Jongeren komen vaak uit grote gezinnen, vaak uit gebroken gezinnen. Als jongeren geen geld hebben dan gaan ze de criminele kant op. Vraag 3: Is er binnen de wijk voldoende begeleiding aanwezig voor deze jongeren: In de wijk is geen voorzien en begeleiding aanwezig voor de jeugd. Vervolgens is de jeugd in slecht georienteerd in de wijk. Jongeren zijn op zoek naar vertrouwenspersonen/jongerencoach bij wie ze veilig voelen en allerlei sociale problemen kunnen delen. Vanuit mijn contacten weet ik dat veel jongeren met allerlei problemen rondlopen (De Kei/Mondriaanbuurt   Vraag 4: Wat voor voorzieningen heeft een wijk nodig om maatschappelijke dienstplicht mogelijk te maken: Je zou een behoefte/wensen onderzoek kunnen doen. Daarnaast heb je een jongercoach nodig die juist jongeren leert om hun talenten te benutten. Investeren en coachen van jongeren zal ook schooluitval vermideren en voorkomt voor een deel sociale problemen. Daarnaast zou je maandelijks thematsche bijeenkomsten/debatten kunnen organiseren voor jongeren, wel met proffesionele ondersteuning. Mijn advies is probeer een groep jongeren bij elkaar te krijgen en laten wij dan zien waar de behoefte voor jeugd/jongeren liggen. Panel Leden Heb via enkele vragen voor gelegd aan enkele Wijkpanels en wijkverenigingen in Leeuwarden hierboven enkele antwoorden. Wat mij het meeste opviel bij de Jeugd is de diestplicht waar zij nogal bezwaren tegen hadden. Wij willen graag wat zakgeld verdienen en heben op die mannier al contacten en ondervindingen met de werkvloer. Daarnaast is het nu al moeilijk om een geschikte stage plaats te krijgen dit zou eerst maar eens moeten verbeteren Wanner zou de Maatschappelijke dienstplicht dan moeten als wij vrij van school zijn, tijdens schooltijd. wij moetemn ook nog sporten en onze baantjes vervullen Groet Jan Liezenga  Adviesraad sociaal domein leeuwarden  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam