Samenwerken met bewonersinitiatieven: welke adviesraad heeft hier ervaring mee?

"Bewonersinitiatieven kunnen waardevolle partners zijn in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid of sociale inclusie, maar zijn dat niet per definitie." Zo schrijft Anica Brummel in deze blog

Wat vraagt dat van Adviesraden Sociaal Domein? "Adviesraden kunnen alert zijn op de aandacht voor bewonersinitiatieven of andere gemeenschappen in het sociaal domein, bijvoorbeeld in beleid. Tegelijkertijd kunnen adviesraden op zoek gaan naar partnerschappen met deze bewonersinitiatieven, zoals bijvoorbeeld wijk- of dorpsraden. Deze wijk- of dorpsraden kunnen de Adviesraden informeren over gebiedsgerichte vraagstukken die spelen in het sociaal domein. De adviesraden kunnen op hun beurt partner zijn om het inclusieve vermogen van deze wijk- of dorpsraden te vergroten."  

Heeft uw adviesraad hier ervaring mee? We lezen het graag terug hier op het forum.    

ronniecjm@hotm…

Binnen de gemeente Bergeijk is vanuit burgerinitiatief een vorm van dagopvang opgestart. De gemeente is financier. De adviesraad juicht het initiatief toe en adviseert over onder andere continuïteit.

vr, 04/05/2019 - 20:41 Permalink

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam