Steeds meer jeugdigen in tehuizen

Forums

De gewenste Transformatie van de jeugdhulp lijkt maar niet van de grond te komen. Een van de kerndoelen van de transformatie is dat “kinderen zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie kunnen opgroeien en als dat niet lukt hebben pleegzorg en andere gezinsgerichte vormen van jeugdhulp de voorkeur”. In de Jeugdwet uit 2015 wordt van het college van burgemeester en wethouders en van gecertificeerde instellingen geëist dat ze bij een uithuisplaatsing de voorkeur geven aan een plaatsing in een gezinsomgeving boven plaatsing in een instelling. Plaatsing in een instelling is alleen mogelijk als dit aantoonbaar in het belang is van de jeugdige.

Maar kijken we naar trends in het gebruik van verschillende vormen van jeugdhulp dan lijkt daar vooralsnog weinig van terecht te komen. Zo schrijft Kees Bakker (oud-bestuurder Nederlands Jeugdinstituut) in deze blog.

Hij eindigt de blog met: "Het lijkt mij een goede zaak als de adviesraden Sociaal Domein de plannen in hun regio nog eens kritisch onder de loep nemen en blijven volgen of ook daadwerkelijk hierin verbetering komt."

Wat zijn uw ervaringen hiermee? Of uw gedachten hierover? Deelt u het hier op ons forum? 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam