Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw is sinds november 2020 bestuurslid bij de Koepel. Jerzy woont in Almere. Tot 2019 was hij wethouder Sociaal Domein in de gemeente Almere. Hier was hij onder meer verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Sociale Dienst en de Sluitende aanpak personen met verward gedrag. Landelijk was hij betrokken bij verschillende initiatieven om de domeinen zorg en veiligheid meer op elkaar te laten aansluiten. Binnen de G40 was hij actief als voorzitter van de themagroep Statushouders en namens de VNG-commissie "Participatie, Schuldhulpverlening en Inburgering" was hij portefeuillehouder van de thema's "Inburgering" en "Armoede". Bij de SER-commissie "Werkende Armen" vertegenwoordigde Jerzy de VNG. Op dit moment is Jerzy algemeen directeur bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere en geassocieerd adviseur namens Lysias Advies te Amersfoort.

Jerzy: “In het Corona-tijdperk verwacht ik dat de vraag naar hulp en ondersteuning verder zal stijgen. Tel daar ook de dubbele vergrijzing bij op en je ziet hoe belangrijk het is dat de adviesraden een goede positie pakken bij dit cruciale maatschappelijke vraagstuk. In het bestuur zal ik mij dan ook vooral inzetten om de positie van de adviesraden verder te versterken, zodat we uiteindelijk vanuit onze rol zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de juiste zorg en ondersteuning.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam