Lid worden van de Koepel

Bakker Scoutmobiel

 

Waarom lid worden van de Koepel?

Op dit moment (voorjaar 2018) zijn er 250 adviesraden lid van de Koepel, dat is 65% van de Nederlandse gemeenten. We streven ernaar dit aantal jaarlijks uit te breiden. Want hoe meer adviesraden zich aansluiten, hoe sterker het geluid van adviesraden wordt en hoe meer en beter er onderling informatie kan worden uitgewisseld.

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • Een online community waar leden kennis uitwisselen en met elkaar in contact komen (website, forum, blogs, social media kanalen);
 • Nieuws over ontwikkelingen in het sociale domein (middels een maandelijks nieuwsbrief, nieuwsflitsen, Twitter en LinkedIn);
 • Een online ladekast die maandelijks wordt geactualiseerd en vol staat met praktische informatie voor adviesraden en documenten/rapporten over belangrijkste thema’s;
 • Als lid kunt u onze beleidsadviseurs vragen stellen over het brede, sociale domein (over inhoudelijke thema’s, juridische vragen of over de rol en het functioneren van adviesraden); zij zijn er om te sparren en denken graag met u mee; 
 • Jaarlijks organiseren wij – in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein – bijeenkomsten en workshops over thema’s die interessant en relevant zijn voor adviesraden. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en kunnen (gratis of tegen gereduceerd tarief) deelnemen;
 • Juridische ondersteuning van Stimulansz via de Koepel en toegang tot de nieuwsbrieven van Stimulansz op besloten gedeelte van onze website;  
 • Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarbij leden inspraak kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de Koepel. Voorafgaand aan de ALV’s bieden we interessante workshops en/of lezingen;
 • Leden krijgen gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing (najaar 2018);
 • Als lid ontvangt u gratis de speciale uitgave van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over Adviesraden (voorjaar 2018);
 • Belangenbehartiging van de leden;
 • Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein probeert jaarlijks zoveel mogelijk adviesraden te bezoeken. Op die manier kan ons Bestuur leden adviseren en ondersteunen.

Op deze infosheet ziet u heel mooi en duidelijk wat de Koepel nog meer kan betekenen voor haar leden. 

Hoe word ik lid? 

 • De Koepel is een vereniging van organisaties, zijnde de lokale adviesraden in het sociale domein.
 • Lees hier de folder: Waarom lid worden van de Koepel?
 • Wie kunnen lid worden? Alle lokale adviesraden in het sociale domein die adviseren aan:
  • het College van B&W
  • de gemeenteraad c.q. de gemeente
 • Uw adviesraad meldt zich aan als lid van de koepel. Om zaken efficiënt te laten lopen wordt gewerkt met één contactpersoon voor één adviesraad.
 • Vul hiervoor het digitale inschrijfformulier in;
 • U krijgt een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier;
 • Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domeinn neemt een besluit of u wordt toegelaten als lid van de Koepel. Bij geen bezwaar krijgt u aansluitend bericht over de toelating en bent u vanaf dat moment ook daadwerkelijk lid. Ook kan het zijn dat er toch nog meer informatie nodig is, dan wordt dat eerst bij u opgevraagd. Bij een afwijzing van de aanvraag wordt dit aan u medegedeeld, met redenen omkleedt.
 • Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt melding gemaakt van het nieuw lidmaatschap en is er gelegenheid uzelf voor te stellen.

Wat is de contributie

De contributie voor de leden is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 500,- per gemeente per jaar. Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en blijven van hun eigen vereniging. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen) worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €500,- per jaar / per gemeente.

Bij toetreding in het eerste of tweede kwartaal van het kalenderjaar is de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Adviesraden die zich aanmelden vanaf Q2 ontvangen een nota naar rato van het aantal maanden lidmaatschap dat jaar, ingaande vanaf de 1e dag van maand na aanmelding. Voorbeeld: bij aanmelding medio juli ontvangt men een factuur voor lidmaatschap vanaf 1 augustus t/m december: totaal 5 maanden = 500 / 12 X 5 = € 208,33.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van lokale adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Als – nieuw of bestaand – lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.