Missie en visie

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel informeren we adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. We inspireren ze met nieuwe inzichten en geven ze tools om hun werk zo goed en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. Daarnaast brengen we adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via onze online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land.

Deze infosheet geeft heel mooi en duidelijk weer wat wij als Koepel kunnen betekenen voor onze leden.