Missie en visie

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben we een missie: we willen adviesraden* met elkaar verbinden en uitrusten met informatie en tools. Zodat iedere adviesraad in staat is de leef- en belevingswereld van inwoners binnen te brengen bij de gemeente. Al 238 adviesraden zijn bij ons aangesloten; dat is 65% van de Nederlandse gemeenten. We faciliteren dat ze elkaar kunnen ontmoeten, dat ze zich professionaliseren en dat ze met vragen bij ons terecht kunnen. En hoe meer adviesraden zich aansluiten: hoe meer we de onderlinge kennisuitwisseling kunnen stimuleren. 

Deze infosheet geeft heel mooi en duidelijk weer wat wij als Koepel kunnen betekenen voor onze leden. 

* We zijn een Koepel voor adviesraden sociaal domein, maar merken dat onze diensten ook heel goed bruikbaar zijn voor Wmo-raden, participatieraden, wijk- en buurtraden, jongerenraden, ouderenraden, migrantenraden en andersoortige raden die zich bezig houden met het inwonersperspectief.

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam