Nieuws

Deelt u uw jaarverslag of jaarplan met ons?

Vanuit de Koepel proberen we onderlinge uitwisseling van kennis en informatie tussen onze leden zoveel mogelijk te faciliteren. Daarom delen we ook dit jaar weer jaarverslagen 2020 en jaarplannen 2021 op het Afgeschermde gedeelte van onze website. Mogelijk kan het jaarplan van een andere adviesraad uw raad inspireren. Of is het voor de ene adviesraad heel waardevol om te zien hoe een andere raad het jaar 'verslaat' in een jaarverslag. 

Aanmeldingen gestart nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning: laatste kans!

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u in uw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Meld uw gemeente of regio uiterlijk 7 februari 2021 aan als één van de nieuwe koplopers!

Nog een paar plekken: Training Adviseren in tijden van corona (23 januari)

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met elkaar onderzoeken.

Webinar Hoe verloopt inclusie in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

De wijk vormt een belangrijke plek om sociale inclusie vorm te geven. Hoe verloopt deze inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking? Wat is de rol van de gemeente en de gemeenschap hierbij? En hoe kunnen adviesraden bijdragen? Deze vragen staan centraal tijdens de webinar ‘Hoe verloopt inclusie in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking?’ op woensdag 20 januari 2021 van 19.30 – 21.00 uur

Nieuw: Handreiking Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Het is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (Rijksoverheid, 2020).

Jerzy Soetekouw nieuw bestuurslid Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Na instemming van onze Algemene Ledenvergadering kunnen we Jerzy Soetekouw verwelkomen als nieuw lid van ons bestuur. Jerzy is 32 jaar oud en woon in Almere. Tot vorig jaar was hij wethouder Sociaal Domein in de gemeente Almere. Hier was hij onder meer verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Sociale Dienst en de Sluitende aanpak personen met verward gedrag.

Nieuw: online themaworkshops ‘Denken vanuit de inwoner’: armoede, jeugd, eenzaamheid

Er gebeurt van alles in onze samenleving. Mede door het coronavirus worden vraagstukken binnen het sociaal domein vergroot en/of versneld. Het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Hierbij is het noodzakelijk om echt te denken vanuit die inwoner. Wat speelt er in zijn/haar belevingswereld? Wat zijn zorgen? Wat zijn vragen?

Handreiking Bewustwording en passende ondersteuning voor mensen met dementie

Op dit moment hebben 280.000 in Nederland mensen dementie. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot meer dan een half miljoen Nederlanders in 2025. Zo’n 70% van hen woont thuis. Volgens het CBS is dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in ons land. De impact van dementie is groot. Mensen krijgen moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en hun sociale omgeving. Naast de medische opgave, is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft invloed op hoe we met elkaar samenleven in de wijk.

Resultaten 2020 Monitor Gemeentelijke adviesraden

In juni van dit jaar vroegen we u wat uw ervaringen, meningen, wensen en uitdagingen zijn als het gaat om uw werk als adviesraadslid. Samen met Movisie wilden we op deze manier de stand van zaken, trends en ontwikkelingen van de lokale inspraak en (mede)zeggenschap in beeld brengen. Precies 100 adviesraden vulden de monitor in. Heel hartelijk dank hiervoor!

Handreiking Participatie: Meedoen in de samenleving

Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Mensen kunnen op allerlei manieren participeren: werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder. Meedoen geeft dagen weekstructuur en het zorgt voor ontmoeting. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt bijvoorbeeld voor meer eigenwaarde en minder gevoelens van stress en eenzaamheid. Het hebben van een baan heeft een positief effect op iemands gezondheid.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam