Nieuws

Webinar Nieuwe wet inburgering terugkijken

Op 7 april jl. organiseerden we een webinar over de nieuwe wet inburgering; wat betekent dit voor gemeenten en voor de lokale samenleving? De presentatie van Erna Lensink (beleidsmedewerker op het landelijk bureau Vluchtelingenwerk) is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Hierbij delen we ook een aantal linkjes met u die aansluiten op het thema van deze avond:

Handreiking Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken?

Buurten en wijken komen steeds centraler te staan in maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers willen er meer invloed op uitoefenen. Wat kan de gemeente doen om buurten en wijken te versterken? En wat kunnen adviesraden doen? In deze handreiking gaan we in op deze vragen. We geven 3 suggesties voor wat gemeenten kunnen doen om buurten en wijken te versterken. En we delen 4 initiatieven die een adviesraad kan ontplooien.

Nieuw: Interactieve online sessie: Ontwikkelingen in het sociaal domein

We merken dat het voor lokale advies- en cliëntenraden soms niet makkelijk is om zicht te houden op alle ontwikkelingen die gaande zijn in het sociaal domein. Want: er spelen – naast corona – nogal wat vraagstukken die van invloed zijn op (kwetsbare) inwoners. Om welke vraagstukken gaat het en wat kan of moet je hier als adviesraad mee?  

Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden sociaal domein

Staat onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente op de agenda?

Webinar ‘Nieuwe Wet inburgering: wat betekent dit voor gemeenten en voor de lokale samenleving?’

In 2022 gaat zeer waarschijnlijk de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Gemeenten staan de komende tijd dus voor belangrijke beslissingen over de inrichting van deze nieuwe taken en het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

Geüpdatete versie Handreiking Energietransitie

In 2020 publiceerden we een handreiking over de energietransitie. Omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom dit thema, hebben we de handreiking in februari 2021 geüpdatet. De nieuwe versie vindt u hier*

15 maart: Online ledenontmoeting

Er gebeurt van alles in onze samenleving. Mede door het coronavirus worden vraagstukken binnen het sociaal domein vergroot en/of versneld. Het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit.

Juist daarom willen we heel graag in gesprek blijven met onze leden. Wat houdt inwoners nu vooral bezig? Voor welke uitdagingen staan gemeenten? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol?

Terugkijken Webinar Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Op dinsdag 16 februari 2021 verzorgde Thijs Honig voor de Koepel een webinar over Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij delen we de video’s die tijdens de presentatie getoond zijn:

Nieuw: Handreiking Eenzaamheid

Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over. Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Mensen kunnen dan in een neerwaartse spiraal terecht komen, waarin zij zich langzaam terug trekken, negatiever gaan denken en de eigenwaarde daalt. Dat kan leiden tot stress en serieuze gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten. Gemeenten, sociale professionals en inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. 

Maandag 8 februari: Online Ledenontmoeting

Er gebeurt van alles in onze samenleving. Mede door het coronavirus worden vraagstukken binnen het sociaal domein vergroot en/of versneld. Het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit.

Juist daarom willen we heel graag in gesprek blijven met onze leden. Wat houdt inwoners nu vooral bezig? Voor welke uitdagingen staan gemeenten? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol?

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam