‘Laat je niet inhalen’ interview Jan Peter Hazelaar

16 juli 2017

‘Zoek burgers veel meer op en betrek ze bij de adviezen en aanbevelingen die je opstelt.’

Die oproep doet Janpeter Hazelaar aan Wmo-raden en Adviesraden Sociaal Domein. Want anders, zo waarschuwt hij, word je als raad ingehaald door andere burgerinitiatieven, zoals Burgertoppen. De visie van een voormalig wethouder, die nu adviseur is bij Aandacht voor

Iedereen (AvI). ‘Veel raden zien hun positie langzamerhand afbrokkelen.’ Lees hier het hele artikel uit WMO Magazine.