2016 lastig jaar voor Wmo-raad Lochem: jaarverslag

Gingen men eind 2015 vol vertrouwen het Transformatie jaar 2016 in, bleek dat ze stuitten op diverse drempels die hen zowel blokkeerden in de uitvoering van het werk als ook geen inspiratie en enthousiasme boden voor het uitvoeren van nieuw beleid. Begin 2016 lag er een goed beleidsplan voor een nieuwe Adviesraad voor het hele Sociaal Domein op tafel, dat in eerste instantie de goedkeuring van de beide wethouders kreeg. In tweede instantie besloot de gemeente Lochem zich alsnog te heroriënteren op met name de burgerparticipatie van een toekomstige Raad. Daarvoor nam ze een extern bureau in de arm om de uiteindelijke visie van de gemeente vorm te geven. Het is nu medio 2017 en tot op de dag vandaag is niet bekend wat de visie is van de gemeente Lochem op de nabije toekomst waar het vooral de burgerparticipatie betreft, laat staan de visie op het functioneren van een Adviesraad voor het gehele Sociaal Domein. Lees het hele jaarverslag hier.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam